Hadley is een belangrijke pijler van het mondiale klimaatonderzoek en levert cijfers, onderzoekers en rapporten ten behoeve van het klimaatpanel van de Verenigde Naties, het IPCC. Nogal wat Hadley-medewerkers zijn aanhangers van de versterkte broeikastheorie, die zegt dat de mens schuldig is aan een gedurige en op termijn fatale opwarming van de aarde. Maar onlangs kwam Hadley naar buiten met temperatuurberekeningen waaruit blijkt dat de gemiddelde temperatuur sinds 1999 met 0,07 graad Celsius is gestegen en niet met 0,2 graad, zoals te verwachten viel op grond van het klimaatmodel van het IPCC. Wanneer je voor de periodieke fenomenen El Niño and La Niña corrigeert, is de wereldtemperatuur in die tien jaar gelijk gebleven.
Het zit opwarmingsactivisten niet lekker. Regeringsleiders uit de hele wereld maken zich op voor de klimaatconferentie van Kopenhagen die nieuwe maatregelen tegen de opwarming van de aarde zou moeten vaststellen en nu werkt uitgerekend het klimaat niet mee. Klimaatsceptici maken natuurlijk veel werk van de gestolen e-mails, als waren ze het bewijs dat de broeikastheorie niet meer dan georganiseerd bedrog is. Maar de mails bewijzen het tegendeel: er is geen samenzwering. In Hadley landen geen zwarte helikopters, de medewerkers hebben geen speciale handdruk en Al Gore gaat niet met de geldzak rond om de onderzoeksresultaten te beïnvloeden (de bovengenoemde temperatuurberekening is het beste bewijs). Ze illustreren hooguit dat klimaatwetenschappers net als alle gedreven onderzoekers emoties hebben en flink aan hun prestige hechten, dat ze koppig vasthouden aan wat ze zelf interessant of belangrijk vinden en dat ze, zoals een enkele medewerker schrijft, graag deze of gene contraire collega uit de redactie van een tijdschrift zouden willen gooien of, liever nog, eens goed op zijn bek zouden willen slaan.
Feit blijft, zoals die ene e-mail stelt, dat de aarde sinds tien jaar niet warmer wordt. De weigering van het mondiale klimaat om zich aan te passen aan de IPCC-rekenmodellen is ‘de heetste kwestie in de wetenschappelijke gemeenschap’, zoals directeur Jochem Marotzke van het al even vermaarde Max Planck Instituut voor Meteorologie in Hamburg het uitdrukt. Het vraagt om heroverweging van data en om nieuw onderzoek. En het vraagt om een andere toon in het debat tussen aanhangers van uiteenlopende hypothesen. Activisten en bloggers mogen elkaar op de bek slaan, die weten niet beter. Van wetenschappers mag je meer verwachten.