Oltmans’ verblijf in Indonesie sterkte hem in de overtuiging dat een bezoek van Beatrix en Claus aan Indonesie een onverantwoordelijke daad van steun impliceert aan het bloeddoorlopen bewind van Suharto. Oltmans, over de telefoon: ‘Op 5 mei heeft Beatrix nog zo'n overtuigende redevoering gehouden dat ze zo tegen het fascisme is, en nu wil ze een bezoek brengen aan de Pol Pot van Indonesie, een slachter van de eerste orde.’ In het pamflet wijst Oltmans erop dat de Nederlandse regering altijd heeft geweigerd om koningin Juliana en later haar dochter af te laten reizen naar de Sovjetunie, omdat dat indirect een goedkeuring van de onderdrukkingspraktijken aldaar zou betekenen. Dezelfde morele maat zou inzake Indonesie dan zeker moeten worden gehanteerd.
Deze boodschap wilde Oltmans ook overbrengen op premier Kok. Daartoe wilde de journalist vorige week vrijdag een bezoek brengen aan diens wekelijkse persconferentie in Nieuwspoort. Tot zijn verbazing weigerde de RVD hem echter toegang, officieel omdat Oltmans geen deel uitmaakt van de parlementaire pers. Nogal kinderachtig, omdat die persconferenties in de praktijk door jan en alleman worden bijgewoond. Een vaste gast is bijvoorbeeld Julius Vischjager, bekend van de legendarische Daily Invisible. Vischjager was afgelopen vrijdag wel bij Koks vragenuurtje aanwezig en maakte van de gelegenheid gebruik om een exemplaar van Oltmans’ vlugschrift te overhandigen aan de premier. Kok zou het pamflet echter woedend op de grond hebben gegooid met de uitroep: ‘Dat wil ik niet lezen!’ Kortom: Oltmans heeft er weer een vijand bij.