Koperen jubileum

Deze week viert
De Groene Amsterdammer een koperen jubileum. Twaalfenhalf jaar geleden begon De Groene Amsterdammer namelijk met de bijlage Dichters & Denkers, een rubriek waarin belangrijke en opmerkelijke boeken kritisch werden beschouwd.

Exact 600 edities verder, die jarenlang door Sander Pleij zijn verzorgd, is De Groene Amsterdammer het enige weekblad dat zich nog een apart boekenkatern veroorlooft. En wordt het tijd voor een tussenbalans. En wel deze. Er is geen enkele reden te stoppen. Integendeel. Hoewel boeken her en der steeds vaker worden gereduceerd tot handelswaar of spelletjes, zijn boeken volgens ons nog altijd plechtankers voor beschaving, die alleen bij kritische zin kan gedijen.

In deze dubbeldikke Dichters & Denkers recenseren onze vaste medewerkers ter gelegenheid van dit jubileum los van de agenda der uitgeverijen. Om de tijdloosheid van het boek extra te stipuleren en de vaandeldragers ervan te danken.

Medium pjopening 1