De overbruggingsperiode voor de groep ‘gedoogde illegalen’ zal echter geen uitstel van de wet betekenen. Dit schrijft minister Melkert van Sociale Zaken dinsdagmiddag in een brief aan de wethouders van de grote steden. Eerder waarschuwden die wethouders in De Groene voor het ontstaan van een onzichtbare onderklasse als gevolg van de wet. Het wegvallen van de bijstandsuitkering zou voor de groep ‘gedoogde illegalen’ inhumane levensomstandigheden opleveren. Van het oorspronkelijke doel van de wet, terugkeer naar het land van herkomst, zal weinig terechtkomen, voorspelden de wethouders. Vooral problemen van praktische aard noopten de wethouders tot het vragen van uitstel. Kamervragen over deze kant van de bezwaren zijn ook dinsdagmiddag beantwoord.
In een communiqué heeft staatssecretaris Schmitz van Justitie, verantwoordelijk voor de coördinatie van de wet, de Kamer over de technische kant van de koppeling van bestanden geïnformeerd. Ook benadrukte zij dat er ‘zorgvuldigheid’ zal moeten worden betracht. De betrokken groep illegalen zal eerst geïnformeerd moeten worden en voor een individueel gesprek moeten worden genodigd. Hierna stelt de staatssecretaris nog een ‘beëindigingstermijn’ van vier weken voor.
Van het gevraagde uitstel tot 1 januari 1999 kan in haar ogen geen sprake zijn. De Koppelingswet, die toch al op een slakkegang tot stand kwam, zou vóór de installatie van het tweede paarse kabinet ingevoerd moeten zijn.
De brief van minister Melkert en het schrijven van staatssecretaris Schmitz over de overbruggingsregeling zullen donderdag in een plenair debat in de Kamer nader worden toegelicht. (jvc & pv)