Kennelijk staat nu al vast dat het conflict gewapenderhand zal worden ‘opgelost’. Als de partijen er in Rambouillet niet binnen twee weken uitkomen (een onmogelijke taak), zal de Navo overgaan tot het bombarderen van Servische stellingen. De internationale gemeenschap staat het getalm rond Bosnië nog scherp voor de geest. Nóg een blamage door terug te krabbelen kan de politiek zich niet veroorloven. Maar Kosovo is geen Bosnië. Kosovo is levende geschiedenis. Beide partijen voeren de historie aan om hun gelijk te benadrukken. Daaraan gaat de internationale politiek volledig voorbij. Milosevic heeft nog eens benadrukt dat Kosovo heilige grond is voor de Serviërs door geen Joegoslavische maar nadrukkelijk een Servische delegatie te sturen. Die zal niet akkoord gaan met een dictaat waarin niet de eeuwige aanhankelijkheid van Kosovo-Metohija aan Servië is vastgelegd. Niet alleen Albanezen zijn bereid te sterven voor hun zaak, ook menig Serviër zal zich doodvechten om de bakermat van zijn cultuur te behouden. Komt er een verdrag, dan zal dat worden gehandhaafd door Navo-landstrijdkrachten. Frankrijk en Engeland hebben al troepen paraat. Maar dat ook Duitsland in Kosovo zijn Pantzers wil inzetten, is opnieuw een veronachtzaming van het levende verleden. Nog regelmatig worden op de Servische televisie partizanenfilms vertoond waarin Duitse tanks door heldhaftige strijders onschadelijk worden gemaakt. En de vroegtijdige erkenning van Kroatië en Slovenië door Duitsland ligt de Serviërs nog vers in het geheugen. Achtervolgd door het Bosnië-verleden gaan westerse politici en Navo-generaals met een boog om Kosovo’s levende geschiedenis heen. Dat zal een historische fout blijken, in meer dan één betekenis van het woord.