Staatssecretaris van Sport Jet Bussemaker (ministerie van VWS) publiceerde vorige week haar Beleidsbrief Sport, onder de titel De kracht van sport. Ze zet hoog in, en ook heel breed. Vele uiteenlopende facetten van de sport heeft ze bij de kop. Ons kabinet acht sport namelijk van groot belang voor de samenleving en geeft het tijdverdrijf een duidelijke plaats in het Beleidsprogramma 2007-2011 Samen werken, samen leven.
Nederland moet weer gezellig worden. Bussemaker bouwt daarom verder ‘op de pijlers “bewegen”, “meedoen” en “presteren” van het bestaande sportbeleid, dat is vastgelegd in de nota Tijd voor sport en het uitvoeringsprogramma Samen voor sport’.

Ze heeft een paar speerpunten. Sportverenigingen moeten zich niet alleen op hun eigen leden richten, maar ook hun maatschappelijke functie vervullen, bijvoorbeeld door zich in te zetten voor het onderwijs, de naschoolse opvang, de wijk en kwetsbare doelgroepen. Zie de nota Tijd voor Sport, Bewegen, Meedoen, Presteren.

Ook moeten de burgers meer bewegen. Er is een ‘beweegbeleid’ opgesteld in het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB). Het beweegbeleid heeft ook speerpunten: de Methodiek Bewegen op recept, de projecten Lokaal actief en Communities in Beweging, en de doelgroep Jeugd. Die laatste staat centraal in het Programma voor Jeugd en Gezin. Met name de Methodiek Beweegkriebels wekt hoge verwachtingen.

De kracht van sport is: samen dingen doen met z’n allen voor de maatschappij. Om te doen integreren. Zie de Impuls brede scholen, sport en cultuur en het programma Meedoen allochtone jeugd door sport. Want de jeugd is ontvankelijk. Bij het project Scoren voor Gezondheid hielpen bekende profvoetballers de jongeren beter te eten en meer te bewegen. Het Actieprogramma B _‑__ Fit_ paste daar naadloos bij.

Sport voor gehandicapten moet ook een impuls krijgen. Het project Special Heroes in Groot Gelre kan die geven.

Het sportbeleid zal worden gerealiseerd, schrijft de staatssecretaris, ‘door onder meer de gezamenlijke inzet van minstens 2500 combinatiefuncties voor brede scholen, sport en cultuur’. Sportclubs kunnen veel meer doen voor hun directe omgeving, nuttig zijn voor het dorp. Dat gaat op basis van een ‘structurele samenwerking tussen sport, onderwijs en andere lokale organisaties. De professionals die de combinatiefuncties gaan vervullen, zijn straks de verpersoonlijking van die samenwerking.’

Het ministerie zendt zijn mensen het land in, op zoek naar professionals.

‘Goedemiddag, wat bent u?’

‘Ik ben de terreinknecht van de plaatselijke korfbalclub.’

‘Dat had u gedacht. Hier maken we een leuke combinatiefunctie van. Voortaan gaat u twee dagen per week naar het buurthuis als combinatieknecht.’

‘En u? Wat is uw werk?’

‘Ik trek de lijnen op de voetbalvelden.’

‘Dat maken wij wel uit. Dat combineren we dus voortaan met het uitzetten van speurtochten voor kleuterschool Het lammetje, hier om de hoek.’

Ook topsporters worden ingezet voor maatschappelijke doelen. Want een bekende voetballer in een combinatiefunctie brengt de mensen tot elkaar. Als we een Marco van Basten een maatschappelijke taak zien uitvoeren, voelen we meteen de cohesie in de wijk groeien. En we hebben genoeg atleten met een goede naam.

Jaap Stam gaat assisteren op de opleiding Boswachten van Staatsbosbeheer. Hij krijgt daar gezelschap van de voetballers Denneboom, Bosnar, Boschker, Babos, Sprockel, Van der Struijk en Van Tornhout.

Henk Timmer zal op het vmbo houtbewerken doceren. Gastlessen worden verzorgd door de bekende sporters Vermaelen, Schuurman, Van der Schaaf.

Scheidsrechter Vink, die altijd tot de verbeelding spreekt, krijgt een maatschappelijke taak bij de Dierenbescherming. Dat is ook een combinatiefunctie voor Worm en Van Dieren.

Hedwiges Maduro kan van nut zijn in een of ander attractiepark. Het CWI maakt gebruik van de kennis en ervaring van Zuiverloon. Misdaadpreventie is in goede handen bij De Roover en Slot.

Bussemakers beleid is te omvangrijk en veelzijdig om hier samen te vatten. VWS adviseert de diverse publicaties van het ministerie te lezen, zodat u een beeld krijgt van haar plannen. Het handvest Sporten tegen de bierkaai over alcoholmisbruik in sportkantines. De notitie Balgevoel over emancipatie van homosport. De kaderbrief Het bloed kruipt… over hart- en vaatziekten. De nota Epo? Neepo! over doping. De overpeinzing Hoekschop of doodschop over geweld in de sport.

We wensen mevrouw Bussemaker veel succes. We zullen over een jaar lezen hoe alles gaat, in het evaluatierapport Hoe groen is mijn gras: De kracht van sport II.