ZOMAAR WAT BERICHTEN van de populaire mediablog De Nieuwe Reporter van de laatste week: na een enquête onder 2600 Britten beweert het onderzoeksbureau Oliver and Ohlbaum dat ‘micropayment’, het betalen per online krantenartikel, niet geheel onpopulair is. Het kan de redding van de krantenindustrie zijn. Joris Luyendijk pleit ervoor dat de ruim tweehonderdduizend abonnees van NRC Handelsblad de krant opkopen. De vraagprijs van 65 miljoen is met een ruime driehonderd euro de man te behappen en daar staat een aardige rente tegenover. Hoofdredacteur Arend van de Berg van de business-nieuwssite Z24.nl zegt dat het Nederlandse taalgebied te klein is voor betaald nieuws. Volgens Motivaction-onderzoek is de generatie van na 1986 totaal niet geïnteresseerd in betaald nieuws. Een freelance journalist zegt dat er een ‘keurmerk voor journalistiek’ moet komen, om vertrouwen van de lezer terug te winnen.
Het is een spervuur van feiten over de noodlijdende krantenindustrie en theorieën over hoe we die feiten moeten interpreteren. De harde werkelijkheid presenteerde zich afgelopen maandag echter in de persoon van Christian Van Thillo, de baas van De Persgroep, eigenaar van wat voorheen de PCM-krantentitels waren. Hij kwam naar de redacties om persoonlijk nieuwe bezuinigingen aan te kondigen.
Op de redactie van de Volkskrant worden twintig van de 215 banen geruimd, bij Trouw twintig van de 110. Deze zomer al schrapte de Belgische Persgroep 185 banen bij AD en nog eens zestig bij de distributie. Operationeel directeur van De Persgroep Bert Groenewegen verklaarde in NRC Handelsblad dat deze bezuinigingsronde de weg is naar ‘expliciete groei’, te bereiken door ‘nog betere kranten te maken’.
Betere kranten, niet: betere websites. Want dat was nog het meest onverwachte nieuws. Een groot deel van de ontslagen viel op de internetredacties van de kranten. In de plannen van Van Thillo zullen de Persgroep-kranten niet meer ‘eigen’ nieuws op hun website hebben; hij wil een model waarin de webredacties van de Volkskrant, Het Parool, Trouw en AD losstaan van de hoofdredactie en kopij zullen uitwisselen. Van Thillo’s reden daarvoor is simpel: de webredacties draaien verlies, erin investeren heeft geen zin.
Het lijkt tegenstrijdig, want in deze digitale tijd is een website het visitekaartje van de krant, werd jarenlang gedacht. Daar komt nu verandering in. The New York Times kreeg in het afgelopen decennium meer lezers dan ooit via internet, met als gevolg dat de papieren lezers verdwenen. In navolging daarvan wil mediabaron Rupert Murdoch nu al het gratis nieuws van zijn krantensites schrappen, om de krant weer op te waarderen. Van Thillo volgt die lijn. Het is experiment nummertje honderdzoveel. Je zou eigenlijk moeten zeggen: die websites moeten zo slecht mogelijk. Dan wordt de krant weer het visitekaartje voor de krant.