Die kritiek kwam niet alleen van milieu-organisaties, ‘welgestelden in Kijkduin’ (aldus Bhalotra), vele andere bewoners van de kuststrook, en last but not least Wim de Bie, maar eveneens van vertegenwoordigers van ministeries, middenstandsorganisaties, Westlandse tuinders, de recreatiesector… Zij beklemtonen onder meer de ernstige ecologische gevolgen voor land en zee (meer dan alleen een ‘wat groenere vegetatie’ in de duinen, zoals Bhalotra beweert), de gevaren van de gewijzigde zeestromingen voor onze gehele kust, de enorme infrastructurele problemen, en de ongunstige economische consequenties. Voorts is op geen enkele wijze bewezen dat aan een dergelijk peperduur prestigeproject werkelijk behoefte zou bestaan.
Den Haag, MR. L. TH. A VAN HASSELT