Economie en humor gaan moeilijk samen. Niet dat het aan (pogingen tot) grappen en snedige kwinkslagen ontbreekt in de financieel-economische berichtgeving. Maar die zijn doorgaans slechts leuk bij de gratie van de dorheid van de rest van het leesvoer. Zoals het berichtje dat eind september tegenover de 499 dalers in de Standard & Poor’s 500 index slechts één stijger stond: het Amerikaanse Campbells Soup.
Het verband was snel gelegd: met een depressie voor de deur, inclusief gaarkeukens, vluchten beleggers massaal in aandelen soep.
Leuk - zolang het geen werkelijkheid wordt. Dat voorbehoud hoeft niet gemaakt te worden voor het korte filmpje getiteld The Job dat circuleert op het internet. Nog een verschil met de gebruikelijke financiële dijenkletsers: dit is écht grappig.
Nou ja, grappig; voor zover waarde kan worden gehecht aan het oordeel van een redacteur die over economie schrijft…