Lachen om Mohammed

Istanbul – Niet alleen de macht van de islamisten groeit in Turkije, ook het aantal afvalligen neemt toe. Het bewijs: bijna driehonderdduizend likes voor een Facebook-pagina van de atheïsten. En dat ondanks de geruchten dat de geheime politie nauwkeurig bijhoudt wie allemaal op like klikt.

De grootste atheïst die Turkije heeft voortgebracht is Turan Dursun. Deze boerenjongen bleek een wonderkind als het ging om het uit het hoofd leren van de koran. Na alle segmenten van onderwijs in de islam doorgelopen te hebben, werd Dursun uiteindelijk de moefti (hogere imam) van een van de grote steden in Turkije. Maar de twijfel knaagde aan hem. Uiteindelijk viel hij van zijn geloof en maakte furore met boeken die hij over de tegenstellingen in de islam schreef. Voor die vermaarde strijd tegen profeet Mohammed, diens leven en religie moest hij echter een grote prijs betalen. In 1990 werd hij op 56-jarige leeftijd voor zijn huis in Istanbul doodgeschoten.

23 jaar na de dood van Dursun hebben de websites van de Turkse atheïsten nooit een lange adem. Het gros van de sites en fora is na korte tijd door toedoen van rechterlijke vonnissen gesloten. De website van Turan Dursun bijvoorbeeld is voor lange tijd uit de lucht gehaald. Ateizm.org was te voorspelbaar en maakte geen enkele kans bij de rechter.

Echter, het internet is een oceaan en de Turkse autoriteiten zijn vissers met nietige vangnetten op een bootje. Sluiting van de podia van de ongelovigen leidt er alleen maar toe dat die atheïsten met andere, creatieve, grappige namen terugkomen. Het nieuwe fenomeen heet ‘karikateist’. Deze Facebook-pagina staat vol met cartoons en humoristische teksten. Het doel is om alle bestaande religies onderuit te halen. En aangezien de doelgroep de eigen Turken is gaat het veelal om de islam en de verrichtingen van profeet Mohammed.

Bekende atheïsten komen er aan het woord, Albert Einstein passeert de revue, de overlevering van het huwelijk van Mohammed met de negenjarige Aicha wordt weer eens bediscussieerd en dat gebeurt allemaal met de kracht van de satire.

Het Turkse landschap telt meer atheïsten dan ooit. En of het aan de toenemende druk van de regerende islamisten ligt of dat de nieuwe, moderne wereld dat eist, daarover kan men van mening verschillen. Feit is dat in het hedendaagse Turkije niemand een onderzoek durft te doen naar deze kleine aardverschuiving in de harten van de Turken.