Anno 1994 staat de Ufo massaal in de belangstelling. Mysterieuze cirkels in het graan hebben geleid tot een ware vloedgolf van meldingen van geheimzinnige lichtgevende objecten in de ruimte. Zo ook in Nederland. Momenteel woedt er vooral een Ufo-woede in het zuiden des lands. Het zijn daarom ook gouden tijden van John Kuhles. Kuhles is samen met de Australier David Summers de oprichter van Stichting Contact Network International (CNI), een podium voor onafhankelijk onderzoek naar Ufo’s dat zich ook bezighoudt met conspiracy- onderzoek naar de ‘Nieuwe Wereldorde’. Op 22 oktober jongstleden was Kuhles live op de televisie te zien in het RTL5-programma Lijn 5, hetgeen hij ziet als een ‘historisch moment’ voor de Ufologie in Nederland. ‘Tot nu toe durfden de media geen serieuze aandacht te besteden aan het fenomeen. Zeker durfden ze dat niet in een live-uitzending te doen. Daar werd dus geschiedenis geschreven. Weliswaar manipuleerde de regie van het programma nog volop met de gegevens, maar het was een begin.’
De 28-jarige Kuhles voorziet voor de naaste toekomst gigantische aardverschuivingen in het denken over Ufo’s. ‘Vanaf 1995 zullen de machthebbers de massa’s langzaam rijp gaan maken voor de kennis die zijzelf al decennia hadden. In 1997 zal ons huidige wereldbeeld totaal zijn gekanteld. Het idee dat men ons zal proberen op te dringen is dat er wel degelijk buitenaards leven is, een idee dat moet leiden tot de versnelde vorming van een wereldregering. Dat is een van de vele scenario’s die zeker zijn voorbereid, zoals bijvoorbeeld ook een kunstmatige geldcrisis en wereldproblemen als de aids-crisis. Uiteindelijk zei Ronald Reagan tijdens zijn presidentschap al dat de wereldwijde verschillen onmiddellijk zouden verdwijnen indien de mensheid wordt geconfronteerd met een bedreiging door buitenaardsen.’
Kuhles had zelf een Ufo-ervaring toen hij in 1990 als bewaker werkte bij de Amsterdamse metrolijn. Op een zomernacht bij station Gaasperplas ontdekte hij eerst dat hij zich in een geluidsvacuum bevond. Daarna hoorde hij een bizar geluid. Vervolgens ontwaarde hij in de hemel een ovale vorm van blauwwit neon-achtig licht, dat met snel kappende bewegingen in zijn buurt zweefde. Zijn gehoor leek zich op dat moment in een vacuum te bevinden. ‘Aanvankelijk dacht ik aan een vliegtuig met motorpech, maar toen zag ik dat vreemde object.’ Plichtsgetrouw meldde hij zijn observatie aan politie, pers en zijn werkgever. De laatste honoreerde hem door hem bij de verdere uitoefening van zijn beroep zodanig te treiteren dat ontslagneming uiteindelijk de enige uitweg was.
Vanaf dat moment stond Kuhles’ leven in het teken van de Ufo’s, die hij als een soort prive-detective begon te onderzoeken. Speurend naar verborgen informatie kwam hij in aanraking met de journalist David Summers, een in Jehova-kringen opgegroeide Australier die na een zeer kritisch onderzoek naar deze sekte zijn milieu was ontvlucht door zich in Nederland te vestigen. Summers specialiseert zich in de beschrijving van zeer ver gaande samenzweringsmodellen, zoals die worden toegelicht in het CNI-blad Exposure en televisie-uitzendingen onder dezelfde naam op de Amsterdamse kabel. Het was Summers die Kuhles wegwijs maakte in het doolhof van de Nieuwe Wereldorde, waarbinnen ook de Ufo’s moeten worden gezien.
Kuhles: ‘Adamski beschreef de Venusianen als blonde, blauwogige wezens met een Duits accent wier voeten onder meer swastikasporen achterlieten. Ik kan echter maar moeilijk geloven dat het dan echt om buitenaardsen gaat. Eerder denk ik dan aan het nieuwe ras dat de nazi’s hebben willen kweken in Neuschwabenland bij Antarctica. Kijk, het is algemeen bekend dat een groep belangrijke nazi’s aan het einde van de oorlog met honderd onderzeeboten onder andere naar de zuidpool is afgereisd en daar allerlei proefnemingen begon. Dus wees alert voor die zogenaamde Marsmannetjes of Venusianen en sluit niets uit.
Zo komen de meeste echte Ufo’s ook helemaal niet uit de ruimte. Het is technologie die hier op aarde is ontwikkeld, in het kader van een supergeheim plan voor de kolonisering van de ruimte en de aarde. Dat is het strengst bewaakte geheim van de internationale inlichtingendiensten. Er is op deze wijze een technologie ontwikkeld die maakt dat de ware machthebbers nu al kunnen manipuleren met het klimaat. Volgens hearing-dossiers uit de jaren zeventig van de Amerikaanse senaat blijkt dat weermanipulatie als oorlogswapen verboden werd. Hoe kan nu iets worden verboden wat officieel niet bestaat? Het is een daad van agressie dat de droogte in Afrika niet met behulp van deze revolutionaire uitvinding wordt toegepast.’
CNI trekt momenteel van stad naar stad ter verbreiding van dergelijke alarmerende informatie. Verleden maand trok een CNI- lezingenmarathon in hotel Krasnapolsky maar liefst negenhonderd toeschouwers, en volgens Kuhles zullen dat er de komende tijden alleen maar meer worden. ‘Alleen kritische mensen, die op een of andere manier tot actie bereid zijn, zullen in staat blijken de Nieuwe Wereldorde te stoppen. Gelukkig zijn er in kringen van de veiligheidsdiensten steeds meer spijtoptanten die met nieuwe gegevens naar buiten komen. Van die mensen moeten we het hebben. En niet van al die journalisten en armchair- critics die alleen maar proberen ons werk belachelijk te maken. Het lachen om het samenzweringsdenken is in mijn ogen een onderdeel van diezelfde samenzwering. Want dan hoef je helemaal niets te onderzoeken.’