De Gids _is met ingang van april een uitgave van N.V. De Groene Amsterdammer. Het literaire en algemeen culturele tijdschrift, opgericht in 1837 en sindsdien ononderbroken verschenen, gaat van oplage omhoog van 1000 naar 20.000 exemplaren. _De Gids _blijft los te verkrijgen maar wordt ook eens in de zes weken meegestuurd aan alle abonnees van _De Groene Amsterdammer, _die voor deze extra uitgave niets betalen. Om deze revolutionaire stap mogelijk te maken is de verschijningsvorm van _De Gids drastisch aangepast: het aloude boekje is getransformeerd tot een elegant krantje, ongeveer op Berliner formaat. De opmaak is toegankelijk, met stevige koppen, korte intro’s op de essays, fraaie illustraties en veel wit op de pagina zodat optimale concentratie wordt bevorderd. Er is gezocht naar een balans tussen een klassiek, literair beeld en moderne elementen. Daarbij is ruimschoots gebruikgemaakt van effectieve rubriekstitels, vignetten en lettertypen uit de Gids-traditie, die worden gecombineerd met fotografie en beeldende kunst.

Inhoudelijk houdt De Gids zich bij zijn leest: de aandacht wordt verdeeld over korte verhalen, poëzie en - als zwaartepunt - de essayistiek; zowel het vrije, literaire als het wetenschappelijke, politiek/maatschappelijke of filosofische essay krijgt ruim baan. Dat is goed zichtbaar in het eerste nummer Vroeger was alles, dat vrijdag 13 april a.s. wordt gepresenteerd: het is samengesteld rond het thema van Ian Buruma’s Kousbroeklezing, waarmee in één adem twee van de grootste Nederlandstalige vertegenwoordigers van het genre zijn genoemd.

Zie ook www.literairtijdschrift-degids.nl en www.rodehoed.nl

Praktische informatie

De Gids verschijnt acht keer per jaar.

Losse nummers € 4,95
Jaarabonnement € 35,-
Studentenabonnement € 20,-
Webabonnement € 19,-
Abonnement op De Groene Amsterdammer waarbij acht exemplaren van De Gids € 167,-
Studentenabonnement op_ DGA_ en DG _€ 10 per maand
Webabonnement op _DGA
en DG € 49,50