De Groene Live #26: Strijd om de ziel van Amerika. Kijk woensdag om 20.30 naar de live-uitzending. Meer informatie

Onderzoeksdossier: overzichtspagina

Land van gas en kolen

De Nederlandse overheid is niet echt geïnteresseerd in duurzame energie. Er wordt wel over gesproken en er worden streefcijfers gepresenteerd, maar in feite heeft het energiebeleid vooral geleid tot de inzet van meer kolen en meer gas. Hierdoor ontwikkelt Nederland zich tot dé fossiele energieleverancier van Noordwest-Europa.

Medium nuon

In De Groene Amsterdammer leest u de energiegeschiedenis van een land dat hard op weg is om het meest fossiele van West-Europa te worden.

Stukken in dit dossier

Bronnen & achtergronden

Over de Masterclass Onderzoeksjournalistiek

Ga naar groene.nl/masterclass voor meer informatie over de masterclass onderzoeksjournalistiek.


Beeld: Nuon Magnum-gascentrale in de Eemshaven. Courtesy Nuon.