Obama vs Romney

Land van hoop en verdeeldheid

De Amerikaanse verkiezingen vinden plaats tegen een achtergrond van ingrijpende maatschappelijke veranderingen. De Groene Amsterdammer brengt de voornaamste daarvan in kaart: een dramatisch verval van de fysieke en sociale infrastructuur van het land, een demografische verschuiving waardoor de VS weldra een ‘natie van louter minder­heden’ worden en een nog altijd groeiende inkomensongelijkheid die in de westerse wereld zijn weerga niet kent. Het sociaal en politiek protest, van zowel links als van rechts, neemt sterk toe. Steeds minder Amerikanen voelen zich vertegenwoordigd door de gevestigde politiek.

In deze special: