Volgens de Liberalen in het Zwitserse parlement heeft Zieglers getuigenis de ‘gedwongen miljardendeal’ (1,25 miljard dollar) die op 12 augustus tussen de Zwitserse banken en de joodse aanklagers is gesloten, in de hand gewerkt. Landverraad! Zij menen dat Ziegler met ‘het commercialiseren van de Zwitserse schaamte’ en zijn uitlatingen in Washington de Zwitserse strafwet en het Ambtsreglement voor Parlementariërs heeft overtreden. De strafwet schrijft voor ‘dat niemand de onafhankelijke positie van Zwitserland in gevaar mag brengen door medewerking te verlenen aan buitenlandse, tegen Zwitserland gerichte ondernemingen’; het parlementaire Ambtsreglement spreekt van ‘handelingen in strijd met de ambtelijke positie en werkzaamheden’.
Achter de politici die Ziegler aanklagen, staan machtige types uit de diplomatieke en financiële wereld. De jacht op ‘de luis in de pels van de Helvetische Confederatie’ is duidelijk geopend. Einddoel: het verlies van Zieglers parlementaire onschendbaarheid, zodat strafprocessen en miljoenenclaims vanuit het Zwitserse bankenmekka mogelijk worden. Inmiddels is de aanklacht van de Liberalen goedgekeurd door Carla Del Ponte, procureur-generaal van de Confederatie. Zij heeft de parlementaire juridische commissie gevraagd om een advies aan het parlement, waarna de stemming moet plaatsvinden. Ziegler moet in november voor deze commissie verschijnen.
De parlementariër voor de Socialisten uit het kanton Genève is zich van geen kwaad bewust. Ziegler: ‘Ik heb mijn uitlatingen in de Amerikaanse Senaat niet als Zwitsers parlementariër gedaan maar als Jean Ziegler, schrijver, socioloog en Zwitsers staatsburger. Mijn boeken heb ik ook niet geschreven met mijn parlementaire pet op maar gewoon als schrijver. Op basis van mijn kennis over de bankenwereld ben ik gevraagd naar Washington te komen om uitleg te geven. En ik heb het recht om op persoonlijke titel aan wat dan ook mee te werken en mijn mening te uiten.’
Volgens Ziegler is dit het zoveelste bewijs voor het feit dat Zwitserland niet in staat is tot enige zelfevaluatie, laat staan zelfkritiek. ‘In al mijn boeken over de Zwitserse bankenwereld heb ik het lamentabele beleid van de banken uit de doeken gedaan en veroordeeld op grond van gedegen research.’ De auteur meent dat het volk er gewoon niet aan wil: ‘De identiteit van veel Zwitsers staat of valt met het aanzien van de banken. De banken zijn heilig. Alle kritiek wordt als een persoonlijke aanval opgevat. Zo ook de kritiek van de joodse aanklagers in de affaire met het nazigoud en de joodse tegoeden. Veel Zwitsers vonden dit een lastercampagne.’
Door zijn eerdere onthullingen over de Zwitserse banken, die nog immer goede zaken doen met corrupte politieke leiders, is Ziegler gewend geraakt aan dreigementen en aangekondigde rechtzaken. Hij gaat gewoon door, zo bleek tijdens de afgelopen Frankfurter Buchmesse. Tot afgrijzen van het Zwitserse literaire paviljoen ging Ziegler de confrontatie met een parlementariër van de Vrijzinnige Democraten (PRD) niet uit de weg. Op diens opmerking dat de nazigoudkwestie enkel nog een aangelegenheid is voor historici, hamerde Ziegler erop dat het gesloten miljardenakkoord enkel de joodse tegoeden betreft: ‘Bern zelf is buiten schot gebleven. Daarom moeten de akkoorden worden opengebroken.’
Een prima pr-stunt om zijn laatste boek in de kijker van Hollywood te spelen. Geld heeft Ziegler namelijk hard nodig: ‘In het geval van verlies van mijn parlementaire onschendbaarheid krijg ik meerdere strafprocessen en een golf aan claims van de Zwitserse banken aan mijn broek die in de miljoenen zullen lopen.’