In maart 2010 verscheen alweer de achtste editie van het boek De Depressie-epidemie van Prof. Dr. Trudy Dehue. In dit met boek bespreekt zij de geschiedenis van neerslachtigheid en werpt een kritische blik op de macht van farmaceutische bedrijven evenals andere maatschappelijke krachten die het ideaal bevorderen van het maakbare individu. Zoeken we het utopie niet langer in de maatschappij, maar in ons eigen brein? En wat zijn hier de gevolgen van?

Trudy Dehue (1951) studeerde psychologie (1983) en filosofie (1985). Daarvóór werkte ze met een hbo-diploma in de kinder- en jeugdpsychiatrie. in 1990 promoveerde ze (cum laude) op een proefschrift over historische veranderingen in de betekenis van het begrip ‘wetenschap’. Dit proefschrift verscheen als boek bij Van Gennep en in bewerkte en vertaalde vorm ook bij Cambridge University Press (1995). Haar meest spraakmakende publicatie is De depressie-epidemie. Over de plicht het lot in eigen hand te nemen (Amsterdam: Uitgeverij Augustus, 2008) Daarin onderzoekt ze de veranderende betekenis van het begrip ‘depressie’ en de individuele zowel als maatschappelijke consequenties daarvan.

Trudy Dehue was eind 2010 te gast bij TEDxAmsterdamWomen en sprak (in het Engels) over ‘populaire’ mentale stoornissen als ADHD en ADD en hoe men door de eeuwen heen omgegaan is met het begrip ‘mentale stoornis’ en de status van ‘patiënt’.

(Persbericht)

Lezingen
dinsdag 31 mei 2011 - 20:00
Beurskafee, Beursschouwburg | A.Ortsstraat 20-28, 1000 Brussel
Gratis, reserveren aanbevolen: info@deburen.eu, +32 (0)2 212 1930