maandag 26 september · 20:30 - 22:00 Rode hoed

Leermeester & Leerling - De politicoloog

De eerste aflevering in de tweede serie ‘Leermeester & Leerling’: de politicologen Meindert Fennema (hoogleraar politieke theorie van etnische verhoudingen aan de UvA) en Sjoerdje van Heerden (promovenda aan dezelfde universiteit).

Dit najaar organiseert de Rode Hoed een tweede serie over een oud fenomeen: de overdracht van kennis en kunde van generatie op generatie. Een jonge en oude uitvoerder van hetzelfde ambacht worden geïnterviewd over wat ze van elkaar hebben geleerd, over de manier waarop die kennisoverdracht tot stand komt en over de vernieuwingen in het vak.

Er zullen vier ontmoetingen plaatsvinden tussen leermeesters en leerlingen, met als thema: de wetenschap. Gespreksleider: Daniël van der Meer (interviewer voor De Groene Amsterdammer).

Toegang: gratis, aanmelden verplicht via receptie@rodehoed.nl

Rode hoed
Keizersgracht 102
Amsterdam