Intussen waaiert de actie uit naar verschillende beroepsgroepen, waar de identificatieplicht voor bijvoorbeeld patienten en leerlingen een steeds groter probleem dreigt te worden voor wie niet door de overheid als onbezoldigd opsporingsambtenaar van illegalen wil worden ingeschakeld. Vorige week is een orienterende bijeenkomst gehouden van werkers in de gezondheidszorg om te praten over het probleem dat steeds meer mensen zich niet tegen ziektekosten kunnen verzekeren, omdat ze geen geldige verblijfspapieren hebben. Als deze mensen zich al tot de gezondheidszorg durven wenden, kunnen ze nu nog slechts acute hulp krijgen in levensbedreigende situaties. Veel gezondheidswerkers hebben er weinig zin in een dergelijk onderscheid tussen legale en niet- legale patienten te maken. Een tegenbeweging is op gang aan het komen, voorlopig gecoordineerd door Anne Louwen, Jan van Eyckstraat 15, en Geert Sander, Herengracht 63, Amsterdam.
Aanstaande vrijdag komen mensen uit het onderwijs bijeen. Het volgen van goed onderwijs is in Nederland niet alleen een recht, maar zelfs een plicht. Voorlopig maakt de Koppelingswet - bedoeld om illegalen definitief uit te sluiten van alle collectieve voorzieningen - nog een uitzondering voor leerplichtige kinderen, maar wellicht is dat slechts tijdelijk. Bovendien kan de heksenjacht op illegalen er toe leiden dat die hun kinderen niet naar school durven sturen als ze daardoor de kans lopen bij controle tegen de lamp te lopen. De onderwijsbijeenkomst vindt plaats 27 oktober vanaf 17.00 uur in het Autonoom Centrum, Bilderdijkstraat 165 f, Amsterdam, en wordt georganiseerd door Wim van de Belt (020-6172583) en Hildelien Verkuyl (072-338446).
Ook andere beroepsgroepen - binnen de rechtshulp, de sociale zekerheid en pastorale zorg - zouden met problemen van registratie en uitsluiting te maken kunnen krijgen. Wie daar nu al ervaring mee heeft of erover wil praten, kan contact opnemen met het Autonoom Centrum (020- 6126172). In elk geval wordt op 29 november een manifestatie gehouden in De Balie te Amsterdam onder de titel Leven onder administratieve apartheid. Een actiegroep is met de voorbereiding bezig.