reageer online: klik hier

Net als de pvda zou de vvd zomaar kunnen verdwijnen. Plotseling en onaangekondigd.

Het probleem van de pvda is dat ze haar oude monopolie op de linkerflank na een eeuw is kwijtgeraakt en dat ze die niet zomaar kan terugwinnen zonder in het midden kiezers te verliezen. Het probleem van de vvd is nog existentiëler. De vvd heeft niet alleen last van de pvv maar ook van krankzinnigheid in eigen kring.

Vorige week was het weer raak. Op de mat belandde Liberaal Reveil, het blad van de Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau van de vvd. Onder verantwoordelijkheid van theologe en senator Heleen Dupuis had Liberaal Reveil een doortastend betoog afgedrukt. Op advies van hoofdredacteur Dupuis had de betogende man – de stijl is masculien betweterig – zich voor de zekerheid getooid met het pseudoniem M.S.H. Frankenvrij. Dat alias zou het zeventig jaar geleden leuk hebben gedaan in bijvoorbeeld De Bezem. De tekst daarentegen is helemaal van deze tijd. De anonymus pleit voor het verbod van de koran zolang dat boek niet is gezuiverd van opruiende en gewelddadige teksten. ‘Het verspreiden en openbaarmaken, en het in voorraad hebben, van de Koran in zijn huidige vorm, houdt een ernstig misdrijf in. (…) Wat de Koran betreft zou een praktische, accommoderende oplossing kunnen zijn dat daarvan (door islamitische redacteuren) een legale versie wordt vastgesteld waarin alle opwekkingen tot haat en tot het plegen van misdrijven zijn geëlimineerd. Zo’n beschaafde versie kan dan wél voor verspreiding, gebruik en verkondiging in Nederland worden vrijgegeven.’

Dat roept de vraag op of een gekuiste versie van Mein Kampf in plaats van het origineel ook dienstbaar zou zijn aan de bestrijding van het antisemitisme. Maar dat is een detail. Dit soort redeneringen vindt immers allengs meer weerklank. Jozef Stalins credo ‘wie niet voor ons is, is tegen ons’ – op zijn beurt weer een variant op het Nieuwe Testament, waarin Jezus zegt ‘wie niet met mij is, is tegen mij’ (Mattheüs 12) – is normaal geworden. Achter Frankenvrij zou Geert Wilders kunnen schuilgaan – mede denkbaar omdat de anonymus niet de protestantse maar de roomse Willibrordvertaling gebruikt – ware het niet dat de pvv-leider niet zo laf is als de protégé van Dupuis. Of hedgefundconsultant Paul Frentrop, die in HP/De Tijd recent opriep tot een plebisciet over de toelaatbaarheid van de islam in Nederland en daaraan geruststellend (of juist slap) toevoegde dat de deportaties nog niet op de dagorder stonden.

Tot zo ver geen reden tot zorg. Nee, zorgwekkend is het quasi-wetenschappelijke niveau van Frankenvrij. Echt mesjoche wordt het bijvoorbeeld als hij schrijft: ‘Nu is het zo dat ook in het Oude Testament zeer moordzuchtige passages voorkomen. Deze woorden zijn echter duidelijk in een historische context en met name uitdrukkelijk in een ver verleden geplaatst. (…) Het christelijke Nieuwe Testament maakt daarentegen wél onderscheid tussen kerk en staat, getuige uitspraken als (…) “Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die boven hem staan. Want het gezag is door God ingesteld en het draagt het zwaard niet voor niets” (Romeinen 13).’

Hier wreekt zich toch echt het seculiere idee dat religie per definitie achterlijk is en dus geen serieuze bestudering behoeft. Romeinen 13 maakt juist géén onversneden onderscheid tussen kerk en staat. De overheid draagt het zwaard immers voor dan wel namens God. Het was daarom geen toeval dat de gereformeerde antifascisten H.M. van Randwijk en Gesina van der Molen in 1940/41 eerst een stevig exegetisch robbertje hebben gevochten voordat ze het verzet tegen de Duitsers met respectievelijk Vrij Nederland en Trouw vorm durfden te geven.

Natuurlijk. Dat Liberaal Reveil dit allemaal keurig afdrukt getuigt van een ontroerende tolerantie jegens onzin. Maar die verdraagzaamheid is wel schadelijk voor de status van de vvd als ordentelijke partij in de wetenschappelijk traditie van het positivisme.

Dat Dupuis de publicatie verdedigt als een bijdrage aan het ‘debat over religie in de samenleving’, al vindt ze het pleidooi voor een gecensureerde koran ‘idioot’, bewijst dat de vvd het spoor bijster is. Dupuis is tenslotte niet zomaar partijlid, nee, ze representeert als voormalig hoogleraar in Leiden en parlementariër in Den Haag in intellectueel opzicht het hoogste van het hoogste van de liberale traditie.

Aldus heeft Dupuis via Liberaal Reveil de diepe crisis geopenbaard waarin de vvd is beland, een crisis die pathologische trekjes begint te vertonen. Die crisis is niet politiek, die crisis is ernstiger. Academisch denken is in de vvd een dalend cultuurgoed geworden. Nog even en 2 maal 2 wordt er 5, louter en alleen omdat de vvd met zo’n rekensom denkt een paar kiezers te kunnen paaien. En dat is, anders dan cabaretiers denken, níet leuk.

Wie stopt haar en de andere lemmingen op hun onafwendbare jacht naar de afgrond? Waar is Frits Bolkestein nu de vvd hem nodig heeft? Wie houdt Bolkestein staande op zijn wandelingen langs de Amstel in Amsterdam? En zegt tegen hem: schrijf net zoveel over uzelf, over uw eigen genialiteit en over eten en drinken als u wilt, maar denk aan het noodlot dat de club van geestverwant Gustav Stresemann begin jaren dertig trof en zet die krankjoreme partij nog één keer in de houding.

Uiteindelijk is de vvd immers één van de constituerende partijen van Nederland. Als die vvd in het huidige proces van zelfontbranding wordt opgestookt, is Nederland gesjochten.
………………………………………………………………………………………………………………
Reactie:
Hoe moet ik het netjes zeggen dat u helemaal geen gelijk heb? (U kan helemaal geen gelijk hebben omdat u niet door denkt.) U heeft geen gelijk om bij elke scheet (hier: van een anonieme VVDer) Stalin aan te roepen. U heeft ook geen gelijk Stalin en Hitler steeds op een hoop te gooien. (De een was namelijk in principe goed, maar faalde door toedoen van derden, plus die onmenselijke hete Koude Oorlog, de ander was in principe slecht, maar slaagde 80 miljoen mensen te slachtofferen, nota bene - tot 1940 - door toedoen van het slapende Engeland en Frankrijk.)

U moet Mein Kampf toch maar eens ECHT gaan lezen dan zie je dat het hem niet ging om de joden, maar om de communisten (judeo-bolsjewieken om precies te zijn). Geloof is achterlijk, daar hebben de VVD (en Maarten t Hart) gelijk in, maar dat continue anti-communisme is nog achterlijker. (En dat bespeur ik steeds maar weer in uw colums.) Slaap zacht.

Dr. Rik Min (1946, Bergen NH)

* communist (met hoge prioriteit)

* atheist (met lage prioriteit)
………………………………………………………………………………………………………………

Reactie:

Wat een gejammer over een artikel in Liberaal Reveil. Daar wordt tenminste nog een discussie gevoerd over de inderdaad walgelijk intolerante agressieve teksten waar de koran, vooral de medinensische verzen, mee volstaat. Een verademing vergeleken bij het laffe dhimmi gedrag bij Groen Links, SP, PvdA en D\‘66 die liever iedere discussie hierover smoren in in een politiek-correct moeras!

Boris

………………………………………………………………………………………………………………

Reactie:

Hubert Smeets heeft het stuk \“Lemmingen\” geschreven vanuit de alom heersende zuilentheorie. Het wordt toch waarempel toch eens tijd dat de huidige politiek desintergreert en we eindelijk eens toekomen aan een landsleiding die echt het algemeen belang dient. De huidige democratie is niet meer te handhaven. Het is verworden tot een terreur van de minderheid. De huidige politiek is over. Het ultieme is wel dat een partij voor de dieren, een semi christelijke partij, de kans hiervoor krijgt. Het is een ware gotspe. Men is de weg kwijt. Het algemeen belang, dus ontdaan van alle bizarre zuilen, zoals de kerken, de milieubeweging en de politieke partijen. Zoals democratie is bedoeld. Het is leuk als hobby en de huiskamer, maar niet als leidraad om het land te besturen. Straks komt nog een klaverjasclub met christelijke achtergronden o.i.d. de landspolitiek bevolken. Het kan zomaar gebeuren. Echte politiek op plaatselijk niveau om plaatselijke gebruiken te b ewaren. Landelijk op een niveau van procesmatig -en projectmatig werken. En als we wereldwijd eens echt kunnen delen, zoals grondstoffen, dan kunnen we de economie geheel overlaten aan de markt. Het landsbestuur heeft dan slechts een voorwaarden scheppend beleid, ontdaan van zuilvorming. Als ik vandaag, zondag 16 april 2007, verneem dat een gezagsdrager, de heer Rouvoet, geen commentaar wil geven op een heel belangrijk onderwerp wat kinderen betreft, omdat hij, beklagenswaardig, de zondagsrust in acht wil nemen. Daar krijgt hij dus salaris voor. Een regelrechte schande.

Even terug naar het bewuste artikel. Ik denk dat het vervolg van het verhaal van Hubert Smeets ongeveer de strekking heeft van mijn betoog. Ik chargeer hier en daar vanwege de ruimte, maar de bedoeling zal duidelijk zijn.

Jan Molendijk
………………………………………………………………………………………………………………