Wij waren weinigen.

Wij waren sommigen.

Wij lagen mismaakt in de moederschoot

Van de kerk.

Wij mimeerden krampachtig het mystieke lichaam

Van Christus.

Wij bekleedden de verdwenen positie van God

In al zijn vormen.

Wij solliciteerden naar zijn eigenliefde.

Wij kandideerden voor zijn gramschap in de tempel.

Wij postuleerden zijn talloze ambten.

Wij groeiden uit tot secretaris van zijn troon

En klommen op tot ambassadeur

Van zijn immense niemandsland.

Wij waren zijn ambitie in persoon.

Wij waren in feite niets anders dan ik in gedachten.

Wij waren weinigen. Wij waren sommigen.

Wij stemden op onze democratie van hem.

Wij kroonden zijn absolute monarchie van ons.

Wij kozen Gods andermans republiek in mezelf.

Wij waren weinig.

Wij waren soms.

(uit: Bres)

Leonard Nolens (1947) werd geboren in Bree, België. Zijn eerste bundel, Orpheushanden, verscheen in 1969. Zelf zegt hij pas serieus te debuteren met zijn derde bundel in 1975, Twee vormen van zwijgen. Sindsdien publiceerde hij vele dichtbundels en enkele dagboeken. Hij ontving in 1997 de Constantijn Huygensprijs voor zijn gehele werk en werd twee keer eerder genomineerd voor de VSB Poëzieprijs.