De bekende Engelse filosoof Simon Critchley bespreekt de manier waarop de relatie tussen macht en fictie vorm geeft aan de huidige politiek. Hij gaat specifiek in op zijn eigen politieke project, dat gebaseerd is op wat hij “het anarchistische moment van democratische onenigheid” noemt. In zijn lezing gaat Critchley dieper in op deze begrippen en geeft ze een nieuwe betekenis, waarbij hij probeert de vraag te beantwoorden wat het ‘politieke’ vandaag de dag betekent. Op dit moment werkt Critchley als professor aan de New School for Social Research in New York. Sinds de jaren negentig is hij een van de belangrijkste personen geweest in huidige discussies over politiek en esthetiek, met boeken als: The Ethics of Deconstruction (Edinburgh University Press, 1999), Things Merely Are: The Poetry of Wallace Stevens (Routledge, 2005) en Infinitely Demanding: Ethics of Commitment, Politics of Resistance (Verso, 2006).

The Inhabitants of Images is een van de ‘lezing-performances’ van Rabih Mroué en werd voor het eerst gepresenteerd in 2009. Het is samengesteld uit drie delen en is een complexe analyse van het gebruik en misbruik van beelden voor politieke en ideologische doeleinden in Libanon en het Midden-Oosten. Beginnend met de afbeelding van een (anders onmogelijke) ontmoeting tussen de voormalige Libanese premier Rafic Hariri (1944-2005) en voormalig Egyptisch president Gamal Nasser (1918-1970), zorgen de beelden in dit werk voor een stroom aan overpeinzingen en speculatie die terloops de constructie van politieke mythes en manipulaties bespreekt. Op een speelse wijze en met een niet onaanzienlijke scherpzinnigheid draagt Mroué in zijn tekst op een subtiele manier kritische instrumenten aan om met deze beelden om te gaan, en schetst hij fragmenten van alternatieve verhalen, stukken die in een ongewisse toekomst nog samengebracht moeten worden.

Datum: 17 juni 2019, 17.00-20.00 uur

Locatie: Drift 13, Utrecht, zaal 0.04

Ga voor meer informatie naar: www.bak.nl