Zij houdt haar lezing bij het International Institute of Social Studies (ISS) van de Erasmus Universiteit Rotterdam waar zij al eerder een eredoctoraat heeft ontvangen. Nussbaum, gelieerd aan de Universiteit van Chicago, wordt algemeen beschouwd als één van de belangrijkste intellectuelen in de Verenigde Staten.

Nussbaum staat aan de basis van de ontwikkeling van de capability approach; een theorie waarmee aan de hand van de reële mogelijkheden van mensen de welvaartseconomie wordt benaderd. In haar lezing zal Nussbaum tien centrale Capabilities in het leven van de mens onderscheiden. Zijn mensen in staat om te leven, gezond te zijn, emoties te tonen en met anderen om te gaan? Aan de hand van deze vragen en waarnemingen, legt Nussbaum een relatie met de ontwikkelingen in de nationale en internationale maatschappij van vandaag.

Over het ISS
Het ISS is een internationaal academisch instituut waar onderzoek en onderwijs wordt verricht op het gebied van ontwikkelingsstudies. De studenten van het ISS zijn afkomstig uit meer dan zestig landen, voor het merendeel ontwikkelingslanden. Sinds 2009 is het ISS een onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Nadere informatie:

Drs. Femke van der Vliet / Drs. Sandra Nijhof, International Institute of Social Studies
Tel: 070 4260472 / 419, E-mail: vdvliet@remove-this.iss.nl / nijhof@remove-this.iss.nl


Meer Martha Nussbaum:

Op 4 september ( aanvang 10.30 einde 17.00 uur) geeft Martha Nussbaum de jaarlijkse Frederik van Eedenlezing lezing bij het ISVW “Onderwijs draait niet alleen om winst”. Meer informatie: zie de website van het ISVW.

Luister naar een podcast van Martha Nussbaum in gesprek met Alain de Botton georganiseerd door Prospect Magazine.

En tenslotte, lees in De Groene Amsterdammer de ingekorte versievan het slothoofdstuk van Martha Nussbaums Niet voor de winst: Het belang van alfa-onderwijs voor de democratie, vertaling Rogier van Kappel, Ambo, 214 blz., € 19,95

beeld: Jan Rothuizen