Tijdens de Biënnale van Venetië in 2011 oogstte zij veel lof met haar werk … and Europe will be stunned, getoond in het Poolse paviljoen.

Deze video-installatie bestaat uit drie films die betrekking hebben op de activiteiten van de Jewish Renaissance Movement in Polen (JRMiP): een politieke groepering die oproept tot terugkeer van Joden naar het land van hun voorvaderen. Vanaf 24 maart is dit werk te zien in het Van Abbemuseum.

In deze lezing wordt ingegaan op de ontwikkelingen in Bartana’s werk, op het drieluik … and Europe will be stunned en op Bartana als representant van een groep eigentijdse kunstenaars die actuele sociale en politieke kwesties als uitgangspunt voor hun kunst nemen.

Kosten €15 inclusief toegang museum

Meer informatie