Vanstiphout is de eerste hoogleraar Ontwerp en Politiek in Nederland. In 2009 werd hij aangesteld door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft.

Vanstiphout studeerde af als kunsthistoricus aan de Rijksuniversiteit Groningen, is sinds 1994 partner van Crimson. Sinds 1999 is Crimson betrokken bij de masterplanning van de Rotterdamse satellietstad Hoogvliet, een naoorlogse, op modernistische leest geschoeide stadswijk, die toe was aan een grootschalige herstructurering. Onder de naam WiMBY ! - languit Welcome Into My Backyard! - werd een uiteenlopende reeks experimentele gebouwen, kleinschalige projecten en samenwerkingsverbanden op het gebied van architectuur, stedenbouw, beeldende kunst en sociaal-culturele projecten uitgewerkt tussen 2001 en 2007. Bewoners, ondernemers, ambtenaren, onderzoekers en ontwerpers werden samengebracht om de toekomst van Hoogvliet te ontdekken en te sturen. Ondermeer FAT (Sam Jacob, Auditoriumlezing 14/10/2010) ontwierp er The Villa en het Heerlijkheid park, een gemeenschapscentrum en park waarbij uitgesproken kleuren en cut-out facadekenmerken zowel de polyvalente feestruimte, de kantoren, de bar als de omliggende natuur van dit ‘Happy Hoogvliet’ kaderen. Vanstiphout voerde een breder onderzoek naar de wereldwijde familie van New Towns en hun mondiale eenvormigheid. Er zijn immers duizenden Hoogvlieten: van Bagdad tot Detroit en van Islamabad tot Nowa Huta.

WAAR: auditorium, kunstencentrum STUK, Naamsestraat 96, 3000 leuven
WANNEER: donderdag 3 maart 2011
AANVANG: 20u stipt
Reserveren: ticket@stuk.be | 016 320 320 | STUK infobalie
Prijs: 7 €, abonnement 49 € | leden Stad en Architectuur of STUK kaart 5 €, abonnement 30 € | studenten 3 €, abonnement 20 €

INFO: www.stadenarchitectuur.be | info@stadenarchitectuur.be | 016 22 22 39