Programma:
20:00 - Drie referaten over de verhouding filosofie-literatuur
21:00 - Pauze
21:15 - In gesprek
22:00 - Nazit


20:00 - Drie referaten over de verhouding filosofie-literatuur

Niels Cornelissen (neerlandicus en filosoof) zal ingaan op wat hij in zijn onlangs verschenen proefschrift Armando, Brakman, Mutsaers. Over filosofie en literatuur de ‘negatieve aard’ van de literatuur noemt, het idee dat de literatuur geen vaststaande boodschap of betekenis heeft maar een open uitwerking is van filosofische vragen waarover ze de lezer mee laat denken.
Arnold Heumakers (cultuurcriticus)zal ingaan op de vraag waarom de filosofie in de literatuur zo'n belangrijke plaats heeft kunnen innemen. Hij zal uiteenzetten dat de filosofie zich als academische discipline zo streng beperkt heeft dat ze uit moet wijken naar de literatuur om daar haar ware geest tot uitdrukking te brengen - de rede kan niet zonder de verbeelding.
Joost de Bloois (literatuurwetenschapper) zal ten slotte, aan de hand van de opvattingen van Alain Badiou over de relatie (of non-relatie) tussen filosofie en kunst, stelling nemen tegen de romantische mystificaties van literatuur als het ‘ware denken’.

21:00 - Pauze

21:15 - In gesprek
De sprekers van voor de pauze gaan in gesprek over de vragen die hun referaten opwerpen. Hoe verhoudt het abstracte van een de filosofie zich tot het verbeeldende van de literatuur - of is die tegenstelling zo scherp niet? In hoeverre verschilt de manier waarop literaire en filosofische teksten iets zeggen. Kunnen in de literatuur dingen uitgedrukt worden die in de filosofie (niet meer) uitgedrukt worden? Is het inderdaad zo dat de grenzen van de filosofie te strak getrokken zijn en dat haar ware aard zich alleen nog in literaire teksten laat vangen?
Gespreksleiding: Lisa Doeland & René den Ouden

22:00 - Nazit

Locatie: Felix Meritis, Keizersgracht 324 in Amsterdam.

Toegang 3 euro

Meer informatie via felix-en-sofie.nl