Ook SPUI25 haakt weer aan bij het thema. Ditmaal met een lezing van architect Pi de Bruijn, die niet alleen naam maakte met de nieuwbouw van de Tweede Kamer in Den Haag, maar ook met de uitbreiding van het Amsterdamse Concertgebouw. Uit welke lagen is een stad opgebouw?

Muzikale introductie: Steve Reich Vermont Counterpoint door Vincent Cortvrint fluit

De gelaagde stad: tussen repressie en Utopia

De stad is een afspiegeling van de samenleving, van de ideologie en de machtsverhouding in die samenleving. Daarom ervaren we grote verschillen tussen steden. Een stadsuitstraling kan commercieel zijn zoals Amsterdam, burgerlijk als Londen, feodaal als Berlijn of een staatsuitdrukking hebben zoals Parijs.

Bouwen is een trage discipline, gebouwen en steden hebben vaak een levensduur van honderden jaren. Opvattingen en ideologieën veranderen echter veel sneller. Door dit effect wordt in steden de gelaagdheid van de geschiedenis afleesbaar in het overlappende samenspel van bouwwerken uit vele perioden en eeuwen.

Een mooi en duidelijk voorbeeld is de 20e eeuw in Amsterdam. De overheersend sociaaldemocratische ideologie kreeg vleugels door de woningwet van 1901 en leidde tot de overbekende corporatie-paradijzen van de Amsterdamse school, de Harmoniehof, de Diamantbuurt enzovoorts. Na de Tweede Wereldoorlog wordt dit nieuw elan ook stedenbouwkundig krachtig doorgevoerd in de tuinsteden, uiteindelijk culminerend in het utopische plan van de Bijlmermeer. Het is navrant te constateren dat dit internationaal bekende hoogtepunt van de modernisme binnen 50 jaar alweer grotendeels is gesloopt. Een ongekende kapitaalvernietiging.

In deze voordracht wil Pi de Bruijn u meenemen op zijn eigen zoektocht als architect in deze schimmige wereld van politiek, macht en stedenbouw.

Pi de Bruijn (Bouwkunde TU Delft 1967) begon zijn loopbaan bij de overheid in Londen en Amsterdam. Als architect maakte hij naam met de nieuwbouw van de Tweede Kamer in Den Haag, de uitbreiding van het Amsterdamse Concertgebouw en een spraakmakende prijsvraaginzending voor het Rijksdaggebouw in Berlijn.

Als masterplanner was hij betrokken bij de Universiteit van Amsterdam, bij het Arenagebied en de Zuidas te Amsterdam. Hij is de ontwerper van het stedenbouwkundig plan Roombeek te Enschede.

AAA: Actueel, Avontuurlijk, Aangrijpend

Deze lezing maakt deel uit van de nieuwe multidisciplinaire programmareeks Actueel, Avontuurlijk, Aangrijpend van het Koninklijk Concertgebouworkest. In een breed samenwerkingsverband met andere Amsterdamse culturele instellingen worden zes thema’s van diverse kanten belicht. Deze lezing vindt plaats rondom het thema Verwachtingen.

Aanmelden

Toegang tot deze activiteit is gratis, wel dient u zich van tevoren in te schrijven via deze link.