Als kopers in het vervolg nog maar vijf gram mogen kopen, moeten ze vaker naar de koffieshop. Als je dan ook nog het aantal verkooppunten vermindert, zeg met de helft, dan moeten kopers dus om dezelfde hoeveelheid te halen zesmaal zo vaak hun grammetjes kopen en komen er tweemaal zoveel mensen bij de overblijvende koffieshops. Hoe je dan met droge ogen kunt beweren dat je de overlast wilt terugdringen, is mij een raadsel.
Zo zijn er nog veel meer uitlatingen en maatregelen die ik nooit als liberaal had gezien. Als het CDA zegt dat alle hetero’s moeten trouwen in plaats van een samenwoningscontract te sluiten, dan is dat een duidelijk standpunt van het CDA uit de oude doos. Dat is zonneklaar. Het CDA is er ook niet om maatschappelijke ontwikkelingen te volgen, maar om de katholieke waarden uit te dragen. Als er gezegd wordt dat dit paarse kabinet een liberaal kabinet is, dan krijg ik spontane hoofdpijn. Liberaal volgens mijn begrippen?
Laat me niet lachen.