De opiniepagina van NRC Handelsblad is een bron van nieuws.

Maandag 7 april onthulde voormalig CIA-directeur James Woolsey dat de Vierde Wereldoorlog is begonnen. De Koude Oorlog was de derde. In zijn revisionisme ging Woolsey nog een stap verder. De tweede blijkt namelijk gewonnen door louter Amerikanen en Britten die de vierde ook tot een goed einde gaan brengen. Zij die dachten dat in Teheran (’43), Jalta (’44) en Potsdam (’45) drie mannen — Stalin, Churchill en Roosevelt respectievelijk Truman — aan tafel zaten, hebben op de verkeerde school het verkeerde onderwijs genoten. Het wordt tijd ook de snor van Stalin weg te retoucheren.

Met deze nieuwe kijk op de geschiedenis wil Woolsey ons op het hart binden dat we paraat moeten zijn. Zaterdag 12 april bleek dat Woolsey niet tegen dovemansoren had gesproken. De Tweede-Kamerleden Ayaan Hirsi Ali en Geert Wilders (beiden VVD) achtten toen de tijd rijp op de opiniepagina een duit in het zakje te doen. We moeten ons niet in slaap laten sussen door het feit dat de radicale islam de afgelopen weken in Nederland en andere westerse landen nog niet van zich heeft laten horen. De islamitische jihad is wel degelijk onder ons en wordt gefinancierd door Saoedi-Arabië.

Een klassieke bestrijding van dit gevaar biedt geen soelaas. De Nederlandse overheid is immers in handen van «quasi politiek correcte» lieden, met andere woorden, van zwakke lafaards. Het roer moet drastischer om. Hirsi Ali en Wilders: «Tot behoud van een tolerant en liberaal Nederland moeten ook elementaire rechten en wetten opzij worden gezet bij de aanpak van de mensen die ze misbruiken en vervolgens willen verwijderen als fundament van onze maatschappij. Het enige antwoord is een liberale jihad.»

Vergeet de grammatica. Let alleen op de inhoud. Hirsi Ali en Wilders hebben serieuze plannen. De voetsporen van Pim Fortuyn zijn de twee te benepen. Fortuyn zei een jaar geleden dat artikel 1 van de grondwet — «Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld» — ondergeschikt zou moeten zijn aan artikel 7, waarmee de vrijheid van meningsuiting wordt gegarandeerd. Voor Hirsi Ali en Wilders is Fortuyns dilemma een kopje slappe thee geworden. Artikel 6 («Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet») behoeft zodanige amendering dat de zinsnede na de laatste komma kan uitmonden in omgekeerde bewijslast. «Om de vrijheid van godsdienst op langere termijn te beschermen, zal deze voor bepaalde groepen in bepaalde gevallen tijdelijk opzij moeten worden gezet», aldus de VVD’ers. Moskeeën, die geld uit het buitenland ontvangen en «bijgevolg intolerantie» preken, moeten worden gesloten. Hetzelfde geldt voor scholen, organisaties en verenigingen die «fout» geld aannemen. Als de Saoedi-Arabische ambassadeur zijn «gedrag» dan nog niet verandert, moet die bij wijze van omgekeerde olie boycot worden uitgewezen.

De kwestie is niet dat Hirsi Ali en Wilders zich zorgen maken om de financiële en geestelijke invloed van Saoedi-Arabische wahabieten in Nederland. Ze staan daarin niet alleen. Volgens The Wall Street Journal beramen islamisten vanuit de Al-Furqaan-moskee in Eindhoven hun plannen. De krant beroept zich mede op rapportages van de AIVD. Als dat kan worden bewezen, zijn maatregelen geboden. Daarover moet niet moeilijk worden gedaan.

Het gaat erom dat Hirsi Ali en Wilders dit gevaar te lijf willen gaan met een jihad. Kortom, oog om oog, tand om tand. Ze zijn bereid de middelen te laten infecteren door hun hogere doel.

Hiermee verkeren ze op gespannen voet met de liberale en conservatieve tradities van de eigen partij. Geen misverstand. De grondwet in Nederland wordt met een kleine letter geschreven en is niet zo heilig als de Bill of Rights in de Verenigde Staten. Zonder veel kabaal wordt de constitutionele orde hier daarom met de regelmaat van de klok aangepast. Omdat Nederland, anders dan de meeste beschaafde landen, geen grondwettelijke toetsing door de rechter kent — Hirsi Ali, Wilders en de 223 andere parlementariërs worden geacht dat te doen voordat ze een wet aannemen — hoeft niemand te knielen voor welk van de 142 artikelen dan ook. Maar één ding staat tot nu toe vast. Ook de Nederlandse grondwet is primair bedoeld om de burger te beschermen tegen de overheid. Niet omgekeerd. Als constitutioneel is vastgelegd dat iedereen gelijk is voor de wet betekent dat allereerst dat de staat niet mag discrimineren. Wat burgers onderling met elkaar uitspoken, wordt vooral in het civiel recht of het strafrecht geregeld. Dat onderscheid is geen toeval. De grondwet bindt de handen van de staat, de gewone wetten die van de burgers. Door zich uit te spreken voor een liberale jihad willen Hirsi Ali en Wilders dit rechtstatelijke uitgangspunt een andere wending geven en het collectief laten prevaleren boven het individu. Dat is een breuk met de constitutionele uitgangspunten die Nederland sinds Thorbecke met vallen en opstaan hebben gekenmerkt.

Is het erg dat twee backbenchers van de grootste liberale partij van het land die weg inslaan? Ja. Althans, zolang de leiding van de VVD het op z’n beloop laat. De stilte in liberale kring is vooralsnog oorverdovend. Misschien heeft partijleider Gerrit Zalm het te druk met de formatie. Maar die andere «old hands» hebben de handen toch vrij?

Liberalen aller landen, verenigt u. Frits Bolkestein, zeg alstublieft iets.