Nu de beslissing is genomen, lijken zowel ouders als leraren zich toch zorgen maken. Echter niet om de veiligheid van de leerlingen, zoals je zou verwachten. ‘Het betalen van schoolgeld, dat is op het moment de grootste zorg van alle Liberiaanse ouders’, vertelt Pastor Cooper, schoolhoofd van de populaire privé-school Liberty Elementary School in Monrovia.

Veel Liberianen zijn de laatste maanden werkloos geworden, vooral in de hoofdstad Monrovia. ‘Ebola heeft de economie op z’n donder gegeven’, zegt Cooper. Nu het ministerie heeft aangekondigd dat de scholen binnen enkele weken weer open zullen gaan, slaat de paniek bij ouders toe. Het basisonderwijs is in Liberia weliswaar in principe gratis, maar de overheid heeft onvoldoende capaciteit beschikbaar voor alle Liberiaanse kinderen. Daarom gaat de meerderheid van de leerlingen naar privé-scholen, waarvoor jaarlijks schoolgeld moet worden betaald. Een onmogelijkheid voor werkloze ouders. Adjunct-minister van Onderwijs Hawa Kotehi weet dat dit voor veel problemen kan zorgen: ‘Al vóór ebola waren overvolle klassen in publieke scholen een probleem. En nu zijn we bang dat scholieren in groten getale gaan overstappen van privé-scholen naar publieke onderwijsinstellingen omdat hun ouders het schoolgeld niet hebben.’

De leraren hebben sinds de sluiting van de scholen in juni bovendien geen salaris meer ontvangen en eisen uitbetaling voordat ze voor de klas plaatsnemen. De scholen staan voor een enorme opgave: ze moeten schoolgeld innen om de leraren te kunnen betalen en tegelijk zien te voorkomen dat de leraren elders een baan accepteren.

Of het onderwijssysteem er nu klaar voor is of niet – de scholen zullen hun deuren openen. Liberia is klaar met ebola. ‘Het ebola-seizoen is voorbij’, zegt Thomas Kpawor, vader van vijf kinderen uit Lofa County, ‘er mag weer gevoetbald worden na school.’