De Groene Live #26: Strijd om de ziel van Amerika. Kijk woensdag om 20.30 naar de live-uitzending. Meer informatie

Perquin

Lied

Naast mijn werkkamer, achter een muur die niet al te dik kan zijn, slaapt mijn buurjongetje. Het is een mooi, serieus ogend kind. Ik kom hem wel eens tegen op straat, met zijn moeder. Zij vraagt dan altijd: ‘Zeg je dag tegen de buurvrouw?’ Nee, dat doet hij liever niet. Want hij is twee. Maar hij lacht vaak wel even, met een wat minzame uitdrukking. Een beetje zoals een politicus doet wanneer hij op televisie door schoolkinderen wordt geïnterviewd. ‘Ik wil best meespelen’, zegt die lach, ‘maar jullie snappen er natuurlijk toch niks van.’

Als ik ’s avonds in mijn werkkamer zit, schrijvend en wijn drinkend, hoor ik hem echter nooit lachen. Dan zingt hij. Ik zou eraan gewend moeten raken maar dat lukt me niet. Soms schrik ik zelfs als hij begint, hoewel ik erop had kunnen wachten: eerst een bibberig huilen, dan een korte stilte en ten slotte een aarzelend ‘mama?’. Het is dat laatste woord dat de kern van zijn tekst vormt, maar waar hij, steeds iets harder huilend, minuut na minuut een ‘ma’ aan toevoegt. Een steeds net iets anders klinkend ‘ma’, als in het Chinees. Zo ontstaat dan een lang en door snikken onderbroken mama-mamalied, dat niet weg te redeneren valt. De eindversie, die vele ma’s lang is, brengt hij soms wel een halfuur aan één stuk ten gehore. Ik bedenk intussen dat ik zijn moeder niet ben en dat zijn eigen moeder ook niet zal komen. Als ze gaat, heeft ze mij een keer uitgelegd, dan kan ze blijven gaan. Haar zoontje moet leren zelfstandig weer in slaap te komen. ‘Een kwestie van doorbijten, om wille van rust op de lange termijn’, zei ze. Ik knikte toen. Het klonk erg verstandig. Maar ondanks dat voel ik steeds iets aan me trekken, als het jongetje zijn droeve lied begint. Niet vanwege misplaatste moedergevoelens, geloof ik, maar om iets anders. Iets wat veel ouder is en wat ik haast besmuikt herken: een oud verlangen naar troost. Achter mijn muur zingt hij zijn mama-mama precies zoals het gezongen moet worden. Moedeloos. Vastberaden.