Aan de hand van beroemde voorbeelden als Camille Claudel en Auguste Rodin, Hans Arp en Sophie Taeuber-Arp, Robert en Sonia Delaunay, Wassily Kandinsky en Gabriele Münter, Natalia Gontscharowa en Michel Larionov worden de verhoudingen binnen kunstenaarsechtparen vanaf de negentiende eeuw tot de klassieke modernen onderzocht en vergeleken.

Kunstwerken van zeventien paren moeten de persoonlijke en artistieke relaties van elk stel zichtbaar maken.
In De Groene verschijnt binnenkort een artikel over kunstenaarsrelaties, de historische ontwikkeling en verandering en over wat deze relaties zo bijzonder maakt.

Openingstijden
Het Gemeentemuseum Den Haag is geopend van dinsdag t/m zondag van 11.00 - 17.00 uur.