Nee, dan De Abessijnse kronieken van Moses Isegawa. De Oegandese auteur sloot zich drie jaar op in een flat in de Bijlmer en schreef een hallucinant epos over moord, verkrachting en kannibalisme, een Norman Mailer-achtige evocatie die de lezer meeneemt op een bloeddoorlopen reis van de Afrikaanse jungle tot Amsterdam-Zuidoost. De Nederlandse lezers grepen massaal naar dit alhier ten doop gehouden meesterwerk. Maar wie was de recensent die Isegawa’s boek als eerste afdeed als een goedkope, op louter exotica leunende hype, dat veel te ver afstond van de ‘belevingswereld’ van de Hollander? Willem Kuipers van de Volkskrant, dezelfde man die nu als Libris-jurylid J.J. Voskuil naar voren schuift als de toegangspoort naar het zo heftig verlangde literaire straatrumoer. Het lijkt er kortom op dat de xenofobe, nationalistische sentimenten die de laatste tijd ook in de Nederlandse politiek zo hoog opspelen, inmiddels ook in de literatuur hun beslag hebben gekregen. Trouwens, die Voskuil, was dat niet de literaire consultant van Frits Bolkestein?