Afgelopen week kende de Stichting Lucas Ooms Fonds de redactie van De Groene Amsterdammer
de LOF-prijs 2002 toe voor de jubileum-dagkrant (verschenen in de verkiezingsweek) en «als
nadrukkelijk eerbetoon aan hoofdredacteur wijlen Martin van Amerongen».