Of dit het geval is, laat ik even in het midden. Vaststaat dat Abdulmutallabs actie in ieder geval de baas van de Transportation Security Administration (tsa), de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de luchthavenveiligheid, de afgelopen week tot gek makens toe moet hebben achtervolgd - als er zo iemand zou hebben bestaan.
De tsa heeft echter geen baas. President Obama nomineerde begin september Erroll Southers voor die positie, maar de benoeming van deze voormalige fbi-official wordt in de Senaat opgehouden door de Republikeinse senator Jim DeMint. Dit kan DeMint doen door extra hoorzittingen met Southers aan te vragen, in de wetenschap dat daarvoor voorlopig geen tijd zal zijn met zaken als de hervorming van de gezondheidszorg en een nieuwe klimaatwet op de agenda.
Interessanter is waarom DeMint dit doet: omdat hij vreest dat Southers welwillend staat tegenover de wens van veel tsa-medewerkers om zich bij een vakbond aan te sluiten. tsa-medewerkers werken vaak tegen het minimumloon en blinken volgens critici niet uit in het tonen van motivatie op de werkvloer.
Volgens DeMint is Abdulmutallabs mislukte aanslag ‘een perfect voorbeeld waarom de Obama-regering niet mag toestaan dat de tsa-medewerkers zich verenigen’ - immers, zo redeneert DeMint, nu had de tsa nog ‘de flexibiliteit om ad-hocbeslissingen te nemen waardoor het snel in staat was om veiligheidsmaatregelen te verbeteren in antwoord op deze aanslag’. Was de vakbeweging daarentegen op enigerlei wijze betrokken geweest, dan hadden de bondsbonzen de kans gehad om ‘toekomstige verbeteringen in onze veiligheid te vetoën of vertragen’.
Inmiddels heeft het waarnemend hoofd van de tsa, Gale Rossides, nieuwe veiligheidsregels uitgevaardigd die sinds zondagnacht in werking zijn. Voortaan worden alle passagiers uit landen op de zogeheten State Sponsors of Terrorism-lijst en uit ‘landen van aandacht’, waaronder Nigeria, Pakistan en Jemen, gefouilleerd en hun bezittingen doorzocht. Ook de steekproefsgewijze screening van overige buitenlandse reizigers wordt opgevoerd, met als gevolg dat een groter percentage reizigers onderzocht wordt met bomdetectoren en geavanceerde beeldtechnologie. ‘Dit gaat verder dan het simpelweg kijken naar paspoorten en boardingpassen’, zei een tsa-woordvoeder. ‘Dit is een significante stap voorwaarts.’