Op wie stemde u? Is het de partij van burgemeester Cohen geworden, die verkondigde dat «de boel bij elkaar houden» zijn belangrijkste streefpunt is? Is het de partij geworden van Thom de Graaf die twee dagen voor de verkiezingen zijn coalitiegenoten opriep gezamenlijk de «achterkamertjespolitiek» te bestrijden? Of is het de VVD geworden? Waar de met stomheid geslagen Dijkstal telkens terzijde wordt geschoven om zwaarwichtige oudgedienden uit Leeuwarden respectievelijk Brussel door te laten ? Of het CDA van Balkenende, het GroenLinks van Rosenmöller?

De ironie van gemeenteraads- en, erger nog, deelraadsverkiezingen is dat het in wezen niet uitmaakt welke partij u uw stem hebt gegund. Wie de verschillende programma’s heeft vergeleken, zal geconcludeerd hebben dat er weinig partij-inhoudelijks te beleven valt aan het merendeels uit amateurs opgetrokken clubje politici dat zich op lokaal niveau PvdA, VVD, GroenLinks of wat dan ook noemt. Kunt u zeggen van welke partij de zinsnede «Iedere tram een conducteur» afkomstig is? «Parkeergarages onder Singelgracht», zou dat VVD zijn? Mis, D66. En «Sluiting tippelzone Theemsweg»? Niet CDA maar SP.

De gemeenteraadsverkiezingen bewijzen opnieuw dat partijpolitiek volgens klassieke ideologische scheidslijnen op lokaal niveau een hachelijke zaak is. Je kunt nu eenmaal niet op z’n PvdA’s hondendrollen scheppen. Typisch was het erratum dat op het laatste moment nog toegevoegd moest worden aan de Amsterdamse verkiezingskrant, met daarin een handig overzicht van alle lokale partijstandpunten. Enkele standpunten waren in de kolommen van de verkeerde partij terechtgekomen. Zonder het erratum zou het geen burger zijn opgevallen.

Ongetwijfeld stemde u, uit angst voor al te veel aardverschuivende malligheid, op een ook landelijk opererende partij. Om te voorkomen dat lokalo’s als, in het geval van Amsterdam, de vechtlustige marktkoopman Henk Bakker (LA ’92), of kruidenvrouwtje Hansje Kalt (Amsterdam Anders/ De Groenen, wier propaganda vorige week abusievelijk met dit weekblad werd meegestuurd) hun dwaze slagjes slaan. Maar onzuiver is het wel.