De achterkamertjes moesten open, het contact met de burger moest hersteld. Maar een dag na het eclatante verkiezingssucces waarbij de LPF-fractie met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam, heeft de partij de fractie met een spreekverbod aan banden gelegd. ‘Er is afgesproken dat niemand wat zegt’, aldus Jim Jansen van Raaij, nummer drie op de lijst. Hij kon zich daarmee moeilijk verzoenen. ‘Ik had geen zin om naar een persconferentie te gaan waar ik mijn mond moest houden, daarom ben ik maar naar huis gegaan’, zei hij ter verklaring van zijn afwezigheid bij de persconferentie waar bekend werd gemaakt dat de vacante zetel van Fortuyn als fractievoorzitter zal worden ingenomen door Mat Herben.

Over de groeiende twijfels bij het CDA over de stabiliteit van de LPF werd gezwegen. Evenmin werd duidelijkheid verschaft over de ministerskandidaten die de LPF zou kunnen leveren. Hoeveel bedenkingen Balkenende ook heeft, volgens Van Raaij kan er geen twijfel over bestaan dat de LPF meeregeert. ‘We hebben een keur aan gegadigden voor alle posten.’

Van Raaij en andere partijprominenten leggen er de nadruk op dat uitsluitend kandidaten van buiten zullen worden benaderd. Boerenleider Wien van den Brink (twintigste plaats) zegt dat de optie om kandidaten uit eigen gelederen voor bewindsposten te leveren, altijd is opengebleven. ‘Ik denk niet dat het uitgesloten is’, aldus Van den Brink. ‘Ik heb altijd gezegd: als ze mij vragen als minister van Landbouw, dan zeg ik ja. Waarom zou ik vandaag wat anders zeggen?’ Volgens Van den Brink is het omstreden kandidaat-kamerlid Cor Eberhard, die geld verdiende met internetporno, op de lijst (13) blijven staan.

Intussen blijft ook bij buitenstaanders belangstelling bestaan voor een LPF-ministerspost. Medicus en Telegraaf -columnist Bob Smalhout zegt beschikbaar te zijn voor Volksgezondheid. Van Raaij: ‘Wat mij betreft behoort Smalhout zonder enige twijfel tot een van de gegadigden voor Volksgezondheid.’ Smalhout is daarover verheugd: ‘Pim heeft het mij destijds al gevraagd.’ Smalhout hielp Fortuyn bij het opstellen van het hoofdstuk over volksgezondheid in diens boek Acht jaar Paars. Smalhout maakt één kanttekening: ‘Als het zo is dat ik op zo’n ministerie meteen wordt ingemetseld door een paar duizend ambtenaren, en ik alleen nog een handtekening mag zetten op papieren die anderen hebben voorbereid, dan heb ik er niet zo’n zin in. Ik wil een zelfstandig en onafhankelijk beleid voeren.’

Smalhout zegt het volledig eens te zijn met de omstreden uitspraken van voorzitter Peter Langendam, die afgelopen maandag in Het Parool betoogde dat ‘de kogel van links’ kwam. ‘Die uitspraak is politiek gezien niet zo verstandig. Emotioneel gezien kan ik het me heel goed voorstellen. Want er is juist vanaf de linkerzijde een discussie gevoerd die in wezen een hetze was. De moordenaar is niet alleen de man die de trekker heeft overgehaald, er zijn meer moordenaars die de sfeer hebben geschapen waarin het tot stand is gekomen’, aldus Smalhout. ‘Tachtig procent van de inwoners van gevangenissen bestaat uit alloch tonen. Door het Schengen-verdrag is heel Europa een speeltuin voor de criminaliteit geworden. Je kunt met twee kinderlijkjes in de auto heel Europa doorrijden.’

Smalhout vindt niet dat Langendam het voorzitterschap neer moet leggen. Langendam zelf zegt dat de fractie altijd achter zijn uitlatingen is blijven staan. Maandag legde hij namens het LPF-bestuur nog een verklaring af waarin hij z’n uitspraken zei te betreuren. Volgens Langendam is hij het slachtoffer van een haatcampagne ‘zoals die eerst tegen Pim was gericht’. Langendam: ‘Ik heb nooit gezegd dat ik Kok en Rosenmöller medeplichtig acht aan moord. Ik heb gezegd dat zij medeplichtig zijn aan het creëren van een sfeer waarin de moord mogelijk was. Ik hoef mij dus helemaal niet te distantiëren van mijn uitspraken.’ Gisteren is zijn boek Biefstuk, sla door Boudewijn Buch besproken bij Barend & Van Dorp. ‘Hij zegt dat het haatpoëzie is uit de jaren dertig van Duitsland. Dat pik ik niet.’