Ter bescherming van het autonome Nederlandse drugsbeleid zou het paarse kabinet iets moeten overnemen van de napoleontische grandeur waarmee Chirac zijn natie zo kort geleden nog totaal immuun maakte voor alle kritiek. Want hoe hoopgevend Winnie Sorgdrager, Wim Kok en Hans van Mierlo tot voor kort ook nog vasthielden aan de pioniersrol van het Nederlandse drugsbeleid, met het kamerdebat over de drugsnota van volgende week in aantocht druppelen er steeds meer signalen binnen dat Nederland toch door de knieen gaat voor Chirac en zijn mede-obscurantisten. De ongehoorde diplomatieke oorlog die Chirac direct na zijn aantreden als president ontketende tegen het verlichte Nederlandse drugsmodel, vertaalde zich de afgelopen weken in een schandelijke reeks terugtrekkende bewegingen van de Nederlandse overheid. Opeens ligt er weer een ‘nul-optie’ voor het coffeeshopwezen op tafel en ligt de volstrekt onschuldige ‘balkonboer’ (de kleine, thuis weed verbouwende particulier) weer onder vuur. In plaats van er ronduit en desnoods met opper ste arrogantie voor uit te komen dat het Nederlandse soft-drugsbeleid een artikel is dat over de hele wereld zou moeten worden geexporteerd, laten tal van ambtelijke denktanks nu het kopje boetvaardig hangen voor de brulboei van het Elysee.
Zoals we inmiddels van hem gewend zijn was het weer de Amsterdamse hoogleraar strafrecht J. Ruter die opstond om het kabinet voor nieuwe dwaalwegen te behoeden. Tegenover Jan Tromp en Cees Sorgdrager van het NOS-programma Buitenhof ont vouwde Ruter een diabolische theorie over de krachten die zijns insziens verantwoordelijk zijn voor de drugsoorlog tegen de Lage Landen. Je moet het economisch zien, aldus de hoogleraar. ‘Wie is er gebaat bij een zo illegaal mogelijk houden van de drugsmarkt? De georganiseerde misdaad natuurlijk, want bij elke stap in de richting van legalisering verliest die weer een deel van de omzet.’ Een niet tegen te spreken analyse, zo leek het. Maar het parlementaire journalistenduo dacht er anders over. ‘Dat is toch veel te komplotterig’, wees Tromp de hoogleraar terecht. En Sorgdrager: ‘De vraag wordt toch ook deels bepaald door het aanbod?’ Ruter hield het hoofd koel. ‘Als dat laatste het geval was, zou het met Fokker nu een stuk beter gaan.’ Kortom: hier was een man met visie aan het woord, zonder weke knieen voor het Franse getier.
Premier Kok, maak Ruter als de wiedeweerga minister van Blowzaken en trek de stekker uit de fax als Chirac weer begint te ratelen. Een joint is nog altijd een stuk ongevaarlijker dan een atoombom.