Aangezien u kennelijk nog altijd moedig stand houdt en verder leest, zal ik u eens ronduit vertellen hoe ik over u denk. Maak uw borst maar nat, stelletje klootzakken! Zo, dat lucht op. Nu spreek ik, mag ik hopen, uitsluitend nog tot mijn trouwe fans die mij van het begin af aan door dik en dun hebben gesteund. Heerlijk, na al die jaren zijn wij eindelijk onder elkaar. Nu een recent lezersonderzoek heeft uitgewezen dat mijn rubriek door 87,9 procent der volwassen landgenoten wordt gelezen, is de tijd aangebroken het kaf van het koren te scheiden. Mijn stukjes worden daarom met ingang van volgende week een tikje ingewikkelder, zij het nog altijd gevoed door mijn gebruikelijke humor-voor-gevorderden.
Daar ik deze week een groot deel van mijn rubriek heb moeten gebruiken om het massapubliek af te schieten slechts een voorproefje: x tot de 2e macht + de wortel uit 31,2 - 20 + 4,6 - 4 x 4 + y tot de 2e macht, dit alles gedeeld (:) door y + x tot de 3e macht - 3,6, het een en ander vermenigvuldigd (x) door de wortel van 4,5 = gelijk aan…
Ik vertrouw erop dat het open einde van deze beschouwing aan u is besteed.