Blijkbaar heeft Pleij zich laten verrassen door Zwagermans inzichten over Madon na’s oeuvre. Neem Zwagermans gedachte dat ‘Express yourself’ ‘vrouwen oproept tot seksuele onafhankelijkheid en daadkracht. Hoe komt-ie erop? Iedere puber heeft Madonna op een enorm fluwelen bed zien 'masturberen’ terwijl ze ‘Second best is never enough/ You’ll do much better, baby, on your own’ zong. En Zwagerman maar denken dat niemand sjoege had van wat Madonna in Jezusnaam bedoelde. De veronderstelling dat het grote publiek een exegeet als Zwagerman nodig heeft om Madonna’s uitingen te kunnen duiden is beledigend, en het is naïef te denken dat Bosma en Pisters met genoemde observaties schatplichtig zijn aan Zwagerman. Zo'n belediging wordt onbedoeld geestig wanneer de lezer aansluitend gevraagd wordt of het wel wetenschappelijk is dat Zwagerman niet als bron gebruikt wordt.