Barcelona – De regering van de regio Madrid (6,6 miljoen inwoners) heeft tijdens de eerste coronagolf van vorig voorjaar duizenden bejaarden adequate medische hulp ontzegd. Dat blijkt uit officiële documenten die de online krant Infolibre zondagavond publiceerde.

De verdenkingen bestonden al langer, maar ze konden niet hard gemaakt worden. Een eerder uitgelekt protocol van de regioregering dat verbood om zieke bejaarden met een grote mate van afhankelijkheid vanuit hun tehuis naar ziekenhuizen over te brengen, deed de regionale president Isabel Díaz Ayuso af als een ‘werkdocument’. Het zou nooit in de praktijk gebracht zijn.

Ayuso, boegbeeld van de rechtse PP, loog. Ouderen met een afhankelijkheid van graad 3 (mensen die hun lichamelijke of geestelijke autonomie hebben verloren) worden praktisch zonder uitzondering uitgesloten van doorverwijzing naar het ziekenhuis, en mensen met een handicap worden regelrecht gediscrimineerd. Het zijn de woorden van regiominister Alberto Reyero van Sociale Zaken, verantwoordelijk voor de tehuizen in de regio Madrid. Op 31 maart stuurt Reyero, lid van de rechts-liberale partij Ciudadanos, een brief met deze inhoud aan zijn collega van Volksgezondheid Enrique Ruiz Escudero (PP). Reyero dringt aan op herziening van het beleid en op afschaffing van het protocol dat overbrenging van bejaarden naar het ziekenhuis verbiedt. Hij krijgt geen antwoord. Op 11 april schrijft hij opnieuw een brief aan collega Escudero. Inmiddels verontwaardigd klaagt Reyero erover dat voor de regionale coalitieregering – gedomineerd door de PP – de mensen in de woon- en zorgtehuizen ‘geen prioriteit’ zijn. Ook van de door Ayuso beloofde ‘medicalisering’ van de tehuizen is geen spat terechtgekomen, stelt Reyero bitter vast. Hij waarschuwt voor mogelijke juridische gevolgen.

In de meest kritieke weken van de epidemie, tussen 22 maart en 10 april, sterven 5343 mensen in de bejaardentehuizen van Madrid, 84 procent van het totale aantal coronadoden in de regio in deze periode. Ze sterven zonder hun familie en zonder enige medische bijstand. Ook op zijn tweede noodkreet aan zijn collega-minister krijgt Reyero geen antwoord. Begin oktober treedt hij af.

Regiopresident Ayuso piekert er niet over om zijn voorbeeld te volgen. Herhaaldelijk presenteerde ze exacte cijfers over het aantal gemedicaliseerde tehuizen. Die cijfers worden sterk betwijfeld. Het is nu afwachten of het Openbaar Ministerie in actie komt.