Hij toont proefondervindelijk aan dat zijn thuisland de strijd tegen het wassende zeewater niet zal winnen door overal betonnen dijken te laten optrekken. Een natuurlijke zeewering van mangrovebossen op modderbanken is goedkoper en veel effectiever.

Suriname staat volgens de VN in de top-tien van landen die het meest worden bedreigd door de stijgende zeespiegel. Driekwart van de bevolking leeft in de vlakte bij de Atlantische Oceaan. Het stijgende zeewater zorgt er voor verzilting, erosie en een verminderende biodiversiteit. Door slechte planning verschijnen bovendien steeds meer verkavelingsprojecten in die kustvlakte. Bouwpromotoren doen aan landaanwinst en kappen de mangrovebossen. De gevolgen zijn al zichtbaar. Begin dit jaar stroomde het zeewater na een dambreuk de hoofdstad in, vijftig mensen moest worden geëvacueerd.

Naast het menselijk leed kan dit Suriname op lange termijn ook handenvol geld kosten. De VN becijferden dat de zeespiegelstijging het land in 2050 liefst 217 miljoen euro kan kosten aan kapotte wegen, bruggen, havens en hotels.

Dat er actie moet worden ondernomen spreekt voor zich. Tot voor kort deed de overheid dat vooral door langs de 375 kilometer lange kust dijken te laten bouwen. Dat werd bijvoorbeeld gedaan door MNO Vervat, een Nederlands bouwbedrijf. Maar ook dat is duur, en bovendien niet de beste oplossing. Massieve dammen sluiten de kust af van de zee, wat het plaatselijke ecosysteem volledig ontregelt.

Naipal zweert bij de mangrove, een boomsoort waarvan de vele wortels slib vasthouden, waardoor grote modderbanken ontstaan. Die zijn op hun beurt natuurlijke afweergordels tegen het beukende zeewater. ‘Wanneer het succes van mijn methode blijkt, kan ik alleen hopen dat de Surinaamse regering de natuurlijke bescherming van haar kustgebieden serieus zal nemen’, zei Naipal daarover eind september tegen de lokale media.

Dat lijkt te gaan gebeuren. Op 30 september kondigde president Desi Bouterse in het parlement aan de zeespiegelstijging te lijf te gaan met een beschermingsgordel van mangrovebossen. Een wetsvoorstel dat het kappen van die bossen strafbaar maakt, ligt al te wachten op parlementaire goedkeuring.