Het dulden van onderdrukkende praktijken van regeringen en de toegevendheid ten opzichte van verschijnselen die de bestaande orde verstevigen, dat noemde Marcuse repressieve tolerantie. Ik citeer uit Geweld en vrijheid (blz. 25): ‘De mensen die aan deze regeringen onderworpen zijn wordt geleerd zulke praktijken te dulden omdat ze noodzakelijk zijn voor het in stand houden van de status quo. Tolerantie strekt zich aldus uit tot politieke maatregelen, situaties en gedragswijzen die men juist niet zou moeten tolereren, omdat ze de kansen om een bestaan zonder angst en gebrek naderbij te brengen in de weg staan zoal niet vernietigen.’
Het is een detail, maar als zelfs ‘de vader van alle weekbladen’ deze fout maakt, moet er maar eens wat van gezegd worden. Utrecht,JUR SCHUURMAN