Marcuse

Met zijn begrip ‘repressieve tolerantie’ bedoelde Herbert Marcuse niet wat Rene Zwaap klaarblijkelijk denkt (De Groene van 23 november): het min of meer ruim baan geven aan (radicaal-)linkse organisaties in de wetenschap dat je ze dan beter in de gaten kunt houden, dus ten bate van een effectievere repressie. Het is juist omgekeerd.

Het dulden van onderdrukkende praktijken van regeringen en de toegevendheid ten opzichte van verschijnselen die de bestaande orde verstevigen, dat noemde Marcuse repressieve tolerantie. Ik citeer uit Geweld en vrijheid (blz. 25): ‘De mensen die aan deze regeringen onderworpen zijn wordt geleerd zulke praktijken te dulden omdat ze noodzakelijk zijn voor het in stand houden van de status quo. Tolerantie strekt zich aldus uit tot politieke maatregelen, situaties en gedragswijzen die men juist niet zou moeten tolereren, omdat ze de kansen om een bestaan zonder angst en gebrek naderbij te brengen in de weg staan zoal niet vernietigen.’
Het is een detail, maar als zelfs 'de vader van alle weekbladen’ deze fout maakt, moet er maar eens wat van gezegd worden. Utrecht,JUR SCHUURMAN