Irvin D. Yalom, Eendagsvlinders, en andere verhalen uit de psychotherapie. Balans 2015, € 19,95

Een boek lezen van Irvin D. Yalom, de inmiddels 86-jarige Amerikaanse psychiater, nog steeds praktiserende, is een manier om snel – en in de beslotenheid van je eigen kamer - wat therapeutische sessies door te maken. Zijn nieuwste, Eendagsvlinders, kreeg ik net binnen, en lijkt in aanpak wel wat op dat andere geweldige therapeutische boek, Het leven, een handleiding, van Stephen Grosz.

Het zijn zulke menselijke, pijnlijke verhalen die worden verteld, en dan worden ze verteld vanuit een consequent meedogend en empathisch perspectief, namelijk het perspectief van degene die iets wil ontraadselen. Want dat is het vaak: er wordt niet zozeer wat opgelost, als wel verbanden gelegd, inzichten geleverd. En daar kan iets weldadigs vanuit gaan. Ik was diep ontroerd door het eerste verhaal in Eendagsvlinders, dat beloofde te gaan over een schrijver met een writer’s block, maar dat totaal anders uitpakte.

Ook het tweede verhaal biedt stof om lang over door te denken. Het gaat over de klassieke vraag in hoeverre je de ander kunt kennen, en je bedrogen voelt als de ander een levenlang iets achtergehouden heeft. Yalom heeft inmiddels de leeftijd bereikt dat hij bereid is voortdurend ook zijn eerste mening te herzien, en een ander pad in te slaan. Ik weet het nooit zo goed met troost, maar mij biedt dit boek soelaas.