José Kuijpers, Haar genot. Over de vrouwelijke lust, de nieuwe porno, de blik naar binnen, Fifty Shades en andere fenomenen. Uitgeverij Ilias 2013

Het is de week van de slet, en dus lees ik Haar genot, het uitgebreide essay dat dramaturge/actrice José Kuijpers schreef over de vrouwelijke lustbeleving. Eerlijk gezegd had ik er van de week zelfs een avondje over, in De Balie in Amsterdam. Er is veel belangstelling voor die vrouwelijke lustbeleving, zo bleek. Kuijpers geeft in haar boek een mooi overzicht van wat er zoal bedacht en geschreven is over vrouwen en seks. Aanleiding om dit nu te schrijven was dat zij het idee heeft dat er een nieuwe ontwikkeling gaande is ‘waarin vrouwen in toenemende mate uiting geven aan hun ideeën over seksualiteit en genot en hun beleving ervan’.

Opvallend: de vrouwen mogen steeds meer bezig zijn de slet in zichzelf te bevrijden, de mannen lijken daar een beetje achteraan te sukkelen. Dat idee kreeg ik althans van het laatste hoofdstuk, ‘Eros in beweging’. Oud-hoofdredacteur van de Playboy Jan Heemskerk signaleert een sterk afnemende belangstelling voor seks bij de jongere generatie mannen die liever op de bank zou zitten te gamen of zoiets. Zijn observatie sluit aan bij die van de Amerikaanse essayiste Katie Roiphe, die lauwe seksscènes leest bij Jonathan Franzen en co.

Kuijpers geeft in haar boek veel voorbeelden van porno gemaakt door vrouwen. Ik raak met name wel benieuwd naar de films van de Britse Anna Span (‘haar werk is zeer expliciet maar losjes, vergelijkbaar met het televisiewerk van Wim T. Schippers’), al ben ik altijd een beetje huiverig voor porno, vergelijkbaar met mijn huiver voor comedy. Mijn persoonlijke geheimtip voor wie zich wil vertreden: de film Le Sécret van Virginie Wagon.