Medium marja prijs iris

De columns van Pruis die eens in de twee weken in de Groene verschijnen, hebben volgens de jury ‘ogenschijnlijk willekeurige observaties’ als aanleiding. ‘Maar de spanning stijgt en de lezer voelt zich onvermijdelijk meegetrokken naar een diepere samenhang. Daarbij is haar stijl zo dwingend dat tegenstribbelen geen optie meer kan zijn.’

Jérôme Heldring (1917-2013) was tussen 1953 en 2012 columnist bij eerst de Nieuwe Rotterdamsche Courant en later NRC Handelsblad. Het werk van Pruis voldoet volgens de jury aan de hoofdstelling van Heldrings opvattingen over de column: de tekst dient uit te dagen tot vragen en debat aan de hand van verrassende observaties. ‘Die kunnen dus ook gevoed worden door culturele observaties en alledaagse ervaringen.’

‘Pruis heeft de column literaire allure bezorgd’, stelde Herman Pleij tijdens de uitreiking, ‘en dat kon deze goed gebruiken.’ Eerdere prijswinnaars waren Hans Goslinga (Trouw), Sheila Sitalsing (de Volkskrant), Folkert Jensma (NRC Handelsblad) en Caroline de Gruyter (NRC Handelsblad).


Beeld: Iris van der Valk