Een nieuw lesprogramma voor geschiedenis heeft voor onrust gezorgd in de scholen van Jefferson County, het district dat de westelijke voorsteden van Denver omvat. Het lesprogramma is samengesteld door de Amerikaanse universiteiten en bedoeld voor slimme studenten in de hoogste klassen van de middelbare school. Wie de lessen volgt en voor het examen slaagt, heeft een betere kans om op een goede universiteit te komen en begint daar met al een paar studiepunten.

Maar het bestuur van de openbare scholen van Jefferson County wordt sinds verkiezingen vorig jaar gedomineerd door conservatieven, en die waren niet erg blij met de nieuwe lesstof die de zwarte bladzijden in de Amerikaanse geschiedenis niet overslaat. Ze stelden voor een commissie te benoemen die voor de docenten van het district nieuwe richtlijnen zou opstellen. Geschiedenisles moest ‘patriottisme bevorderen’, de lof zingen van de vrije markt, en geen lesmateriaal aanbieden dat gaat over ‘burgerlijke ongehoorzaamheid, opstanden of het negeren van wetten en regels’.

Dat raakte een zenuw bij leraren én leerlingen. De leraren hadden toch al een conflict met het bestuur, over een nieuwe methode van beoordelen van hun werk. Maar toen het geschiedenisplan op tafel kwam, meldden ze zich massaal ziek. De leerlingen gingen met honderden de straat op en bezochten een bestuursvergadering, waar de gemoederen hoog opliepen. ‘Don’t make history a mystery’, was hun leus.

Ze kregen bijval van volwassenen. Een vader bood het bestuur een exemplaar van George Orwells 1984 aan. Een lezer schreef aan The Denver Post: ‘Als het om respect voor de autoriteiten gaat, heeft al sinds de Boston Tea Party van 1773 ons land een traditie van protest en burgerlijke ongehoorzaamheid, als burgers verandering eisen. Sommige van onze grootste stappen vooruit kwamen door protesten.’ Een andere lezer citeerde Mark Twain: ‘Eerst schiep God idioten. Dat was om te oefenen. Daarna schiep hij schoolbesturen.’

Vorige week deed het schoolbestuur een klein stapje terug. In de commissie die het lesprogramma moet bijstellen, worden enkele studenten en leraren opgenomen. Maar helemaal rustig is het nog niet. Een groep studenten overweegt een tussentijdse verkiezing aan te vragen waarin het schoolbestuur kan worden afgezet. Keurig volgens de wet.