Rabat – Bijna was Marokko het eerste Noord-Afrikaanse land met een holocaustherdenkingsmonument. Vorige week maandag had de Duitse kunstenaar Bienkowski nog het volste vertrouwen in zijn project. Het monument zou in december officieel zijn deuren openen, vertelde hij. Op dinsdag lieten de autoriteiten het bouwsel met bulldozers slopen. Bienkowski begrijpt er niets van: ‘De Marokkaanse autoriteiten zijn al een jaar lang op de hoogte van onze plannen.’ De Marokkaanse overheid stelt echter dat de oprichter niet via de officiële procedure het ministerie van Binnenlandse Zaken op de hoogte heeft gesteld en dat het monument zonder toestemming werd gebouwd.

De autoriteiten vernietigden volgens Bienkowski honderdduizend euro aan materiaal, inclusief de steenblokken met lhbt-kleuren en water- en elektriciteitsvoorzieningen. Het geld om het plan te realiseren haalde Bienkowski op via donaties met zijn non-profitorganisatie PixelHELPER. Daarmee kocht de ngo een stuk land en begon daarop de bouw van het monument zonder samenwerking met de Marokkaanse overheid. ‘Ik dacht dat de bouw kon starten zonder deze officiële samenwerking, omdat Marokko een tolerant land is dat zijn joodse gemeenschap accepteert en omdat voor kunstwerken geen speciale vergunning nodig is. Blijkbaar had ik het mis’, zegt Bienkowksi nu.

Na de vernieling eiste PixelHELPER dat de Marokkaanse overheid compensatie zou bieden voor de schade. Ook stelde de organisatie voor het project in samenwerking met de autoriteiten te hervatten. Bienkowski had verwacht dat de overheid zijn voorstel zou overwegen, maar hij kreeg de dag erna een waarschuwing van de politie om alle activiteiten onmiddellijk stil te leggen en Marokko te verlaten.

‘Dat is niet hoe de wereld werkt’, zegt Bienkowksi in reactie op de waarschuwing en roept de koning op om PixelHELPER te beschermen. ‘We kunnen niet zomaar alles achterlaten en vertrekken. De negatieve reacties die we krijgen, bevestigen alleen maar hoe belangrijk het is om de mensen in Noord-Afrika op te leiden en te vertellen over de gebeurtenissen tijdens de holocaust.’

Toch realiseert Bienkowksi zich dat steun vanuit Marokko steeds onwaarschijnlijker wordt. PixelHELPER overweegt nu haar hoofdkantoor naar Europa te verhuizen en op zoek te gaan naar een ander Afrikaans land. ‘Ik hoop in dat geval een land te vinden waar de overheid het project wel steunt.’