Martin Parr (1952) toont menselijk gedrag in een massacultuur. Foto’s die onszelf laten zien in een even wonderlijke als onvoorspelbare mix van waardigheid en onvolkomenheid. Op het eerste oog lijken zijn foto’s misschien overdreven. De motieven die hij voor zijn foto’s uitzoekt zijn vreemd, de kleuren zijn bont en het perspectief is vaak ongewoon. Parr noemt de overdaad aan beelden, die ons via de media bereikt “propaganda”. Hij gaat die propaganda te lijf met zijn eigen wapens: een kritische blik, verleiding en humor. Dit resulteert in foto’s die origineel, onderhoudend, toegankelijk en begrijpelijk zijn. Tegelijkertijd laten Parrs foto’s ons op indringende wijze zien hoe wij leven, hoe wij ons zelf aan anderen presenteren en wat wij waardevol of belangrijk vinden. Zo bouwt Parr aan een even hilarisch als indrukwekkend document van de huidige tijd. In wezen is Martin Parr een antropoloog die in iedere omgeving steeds op zoek is naar onze ware drijfveren en wie wij zijn.

Lees meer op de site van Gemeentemuseum Helmond