Persbericht

MARTIN VAN AMERONGEN PRIJS

De Groene Amsterdammer viert 130-jarig bestaan met instelling MARTIN VAN AMERONGEN PRIJS

De Groene Amsterdammer bestaat 130 jaar en is daarmee het oudste weekblad in zijn soort in Nederland. Het heeft al die jaren zijn financiële onafhankelijkheid bewaard, en ook het non-conformistische karakter heeft stand gehouden.

Ter gelegenheid van zijn 130-jarig bestaan heeft De Groene Amsterdammer een nieuwe essay-prijs in het leven geroepen, vernoemd naar zijn legendarische hoofdredacteur: de MARTIN VAN AMERONGEN PRIJS

De prijs wordt toegekend aan een ELEKTRONISCH ESSAY.

Een elektronisch essay is het ruimst denkbare essay: het kan een muziekstuk zijn met tekst, een fototentoonstelling met bronvermelding, een film met annotatie of een ontsloten bibliotheek; het kan een opstel zijn dat per floppy wordt verstuurd. Methodes en instrumenten van kennisoverdracht en meningsvorming die nog onbekend zijn, kunnen als elektronisch essay worden gebruikt.

Onderwerp: Elke Mening Telt – Telt Elke Mening?

Is elke mening evenveel waard, of is er een hiërarchie in meningen? Zijn weblogs even relevant als politieke partijen? En wie bepaalt dat?

Juryprijs: € 2500,-
Publieksprijs: € 1000,-

Jury: mw. Sacha de Boer (vz., NOS-Journaal, fotografe), dhr. Erik Kessels (KesselsKramer), mw. Barbara Visser (beeldend kunstenaar).

De prijs zal worden uitgereikt tijdens het 130-jarig jubileumfeest van De Groene Amsterdammer op 27 oktober 2007 in de Stadsschouwburg te Amsterdam.

Uiterste inleverdatum: zaterdag 16 september 2007.

Uw essay mag niet eerder zijn gepubliceerd. De omvang van uw elektronisch essay mag niet groter zijn dan 100 MB en moet via bijvoorbeeld e-mail, floppydisc, usb-stick, cd, dvd worden ingeleverd. Video’s mogen niet langer zijn dan tien minuten en moeten worden aangeleverd in .WMV, .AVI, .MOV, of .MPG-formaat.

Adres:
De Groene Amsterdammer
O.v.v. Elektronisch essay
Postbus 353
1000 AJ Amsterdam
Nadere vragen en inleveren essay: essay@groene.nl of www.martinvanamerongenprijs.nl/ [www.groene.nl](../../../http://www.groene.nl/”)

Vermeld bij al uw correspondentie uw naam en e-mailadres.