De Groene Amsterdammer bestaat 130 jaar en is daarmee het oudste weekblad in zijn soort in Nederland. Het heeft al die jaren zijn financiële onafhankelijkheid bewaard, en ook het non-conformistische karakter heeft stand gehouden.

Ter gelegenheid van zijn 130-jarig bestaan heeft De Groene Amsterdammer een nieuwe essay-prijs in het leven geroepen, vernoemd naar zijn legendarische hoofdredacteur: de MARTIN VAN AMERONGEN PRIJS

De prijs wordt toegekend aan een ELEKTRONISCH ESSAY.

Een elektronisch essay is het ruimst denkbare essay: het kan een muziekstuk zijn met tekst, een fototentoonstelling met bronvermelding, een film met annotatie of een ontsloten bibliotheek; het kan een opstel zijn dat per floppy wordt verstuurd. Methodes en instrumenten van kennisoverdracht en meningsvorming die nog onbekend zijn, kunnen als elektronisch essay worden gebruikt.

Onderwerp: Elke Mening Telt – Telt Elke Mening?

Is elke mening evenveel waard, of is er een hiërarchie in meningen? Zijn weblogs even relevant als politieke partijen? En wie bepaalt dat?

Juryprijs: € 2500,-
Publieksprijs: € 1000,-

Jury: mw. Sacha de Boer (vz., NOS-Journaal, fotografe), dhr. Erik Kessels (KesselsKramer), mw. Barbara Visser (beeldend kunstenaar).

De prijs zal worden uitgereikt tijdens het 130-jarig jubileumfeest van De Groene Amsterdammer op 27 oktober 2007 in de Stadsschouwburg te Amsterdam.

Uiterste inleverdatum: zaterdag 16 september 2007.

Uw essay mag niet eerder zijn gepubliceerd. De omvang van uw elektronisch essay mag niet groter zijn dan 100 MB en moet via bijvoorbeeld e-mail, floppydisc, usb-stick, cd, dvd worden ingeleverd. Video’s mogen niet langer zijn dan tien minuten en moeten worden aangeleverd in .WMV, .AVI, .MOV, of .MPG-formaat.

Adres:
De Groene Amsterdammer
O.v.v. Elektronisch essay
Postbus 353
1000 AJ Amsterdam
Nadere vragen en inleveren essay: essay@groene.nl of www.martinvanamerongenprijs.nl/ [www.groene.nl](../../../http://www.groene.nl/”)

Vermeld bij al uw correspondentie uw naam en e-mailadres.