Een opdracht begint altijd met het vormen van een team. Zo'n team bestaat doorgaans uit een partner en een engagement manager (projectleider) die het team samenstellen en twee of drie fellows (junior consultants), afhankelijk van de grootte van de opdracht. Aan dat team wordt een aantal werknemers van de opdrachtgever toegevoegd en medewerkers van de eigen onderzoeksafdeling. Het team wordt expres klein gehouden; zo heeft iedere consultant zijn eigen verantwoordelijkheid en is er meer ruimte voor een goed contact met de klant. Om dat laatste te benadrukken werkt McKinsey in het merendeel van de gevallen op locatie bij de opdrachtgever.
De eerste taak van de fellow is om samen met zijn team een hypothese op te stellen. Dat moet snel: binnen 48 uur moet er een stelling staan van waaruit de teamleden kunnen beginnen met het verzamelen van informatie. De McKinsey-machine wordt dan volop in werking gezet: is de opdrachtgever een oliegigant, dan worden van alle olie-experts die McKinsey wereldwijd heeft de meest geschikte benaderd en gebeld - en als dat nodig is ingevlogen - om achtergrondinformatie.
Staat de hypothese er, dan gaat het team aan de slag om bewijzen te vinden om de hypothese mee te onderbouwen, of te ontkrachten. In dit proces speelt de argumentatiestructuur van Barbara Minto, een oud-McKinseyaan die eind jaren zestig ontdekte dat de mens alles in piramideachtige structuren onthoudt, een grote rol. Omdat de mens volgens de communicatiegoeroe alles in zijn geest groepeert, moet altijd eerst de samenvatting gepresenteerd worden en dan pas de details. Beeldvorming is daarbij heel belangrijk.
McKinsey presenteert zijn adviezen vrijwel altijd in een powerpoint. Een advies gepresenteerd in een andere vorm is niet gebruikelijk: ‘Als je ons echt wilt pesten, moet je bij je opdracht aan McKinsey expliciet vermelden dat je een uitgeschreven advies in een Word-document wilt. Dat is veel meer werk, want dan moeten we over iedere formulering en woordkeus nadenken.’ Volgens een oud-consultant die anoniem wil blijven onderschrijft het feit dat iedereen bij McKinsey van dezelfde methode gebruik maakt de one-firm policy: ‘Je spreekt daardoor allemaal dezelfde taal.’